Tender description

Deze diensten hebben betrekking op het uitvoeren van groenonderhoud in het district 1 Gent:

— aanplanten van bomen en bosgoed

— snoeien van bomen

— kappen van houtopslag

— aanleg van grazige vegetaties door bezaaiing

— maaien grazige vegetaties en grasmatten

— maaien tussen hagen, bosgoed en heesters

— maaien van talud- en/of oevervegetatie

— distelbestrijding

— onkruidbestrijding en opkuiswerken

— opruimen na stormschadeProcedure

Type prijsvraag
Open
De opdracht valt onder de GPA
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 201-456889

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen

— Uitvoeringstermijn: 1 kalenderjaar

— Vanaf 1-1-2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing

— Bij toepassing van art. 42, §1, 2

o

Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen,

— De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

Zowel het excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op

http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

— De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA, waarvan het in te vullen model als bijlage bij het bestek wordt gevoegd, bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

Beroepsinstantie

Raad van State

Brussel

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-30 Main CPV code 77000000

Award details

This tender awarded a total of EUR 313,298 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 313,298

Locations

België, Hasselt

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 313,298

Deze diensten hebben betrekking op het uitvoeren van groenonderhoud in het district 1 Gent:

— aanplanten van bomen en bosgoed

— snoeien van bomen

— kappen van houtopslag

— aanleg van grazige vegetaties door bezaaiing

— maaien grazige vegetaties en grasmatten

— maaien tussen hagen, bosgoed en heesters

— maaien van talud- en/of oevervegetatie

— distelbestrijding

— onkruidbestrijding en opkuiswerken

— opruimen na stormschade

Main site or place of performance

District 1: Gent

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Argyll - Tree-clearing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 114,000 Euro

Norway : Søgne - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Nesoddtangen - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25,000 Pound Sterling

United Kingdom : Margate - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Forestry services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling