This tender in no longer available.

Tender description

Raamovereenkomst voor het leveren van voorschriftplichtige geneesmiddelen, niet-terugbetaalde geneesmiddelen en (para-)farmaceutische producten en verzorgingsproducten en bijhorende dienstverlening

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht
De inschrijver dient een erkenning als apotheker te hebben.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
ja
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
ja
Datum
2020-08-10
Type procedure
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
14:00

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09
Periodieke opdracht
neen
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Kortrijk

Beroepsinstantie

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Kortrijk

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Kortrijk

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

10 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Heule

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Onderhavige overheidsopdracht betreft een raamovereenkomst voor een opdracht van leveringen voor voorschriftplichtige geneesmiddelen, niet-terugbetaalde geneesmiddelen en (para-)farmaceutische producten en verzorgingsproducten en bijhorende dienstverlening.

Description of renewals

De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar en kan vier keer stilzwijgend verlengd worden telkens voor de duur van één jaar. De overeenkomst kan ten allen tijde worden opgezegd door de aanbesteder, mits het respecteren van een opzegtermijn van drie maand. De overeenkomst heeft dus een maximale duurtijd van vijf jaar.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone