This tender in no longer available.

Tender description

Zie II.2.4

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6
Eventuele minimumeisen
2. min 3 maanden oud
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

3. Bewijs van voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de opdracht te kunnen uitvoeren.Procedure

Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-09-22
Datum
2020-09-02
Type procedure
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
11:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Nadere inlichtingen

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Opmerkingen over de gunningscriteria: de selectiecriteria staan uitvoering beschreven in de selectieleidraad. Om geen verwarring te krijgen, zijn enkel de criteria van de selectieleidraad van toepassing.

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-10 Main CPV code 71220000

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Izegem

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Met deze procedure wenst het stadsbestuur Izegem binnen een tweetrapsprocedure een bouwteam aan te stellen voor de bouw van een evenementenruimte.

Op basis van deze selectieleidraad is het de bedoeling van de opdrachtgever om, als eerste stap in de procedure, tot een kwalitatieve selectie van de kandidaten te komen.

De gegadigden krijgen, in de tweede stap van de procedure, de gedetailleerde gunningsleidraad waarop zij een voorstel dienen op te maken en tot een offerte uit te werken.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

De stad wenst het aantal gegadigden te beperken. Zij wensen de 3 gegadigden te betalen voor de volgende fase van de procedure.

Envisaged number of candidates

3

End

2022-07-01

Start

2021-02-01

Main site or place of performance

Vrijetijdspark Zuid, St-Jorisstraat te 8870 Izegem

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Radio and television services

Ireland

Value: 3.2 million Euro

Norway : Skien - Electrical installation work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Midlothian - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 480,000 Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Malta : Blata Bajda - Hardware

Malta

Value: 3.0 million Euro

Ireland : Naas - Occupational clothing, special workwear and accessories

Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : Birmingham - Real time operating system software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling