Tender description

Zie II.2.4)

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. in de offerte vermelden de firma's de oppervlakte van de productieafdeling, uitgedrukt in m

2

;

2. in de offerte vermelden de firma's de ruimte die zij ter beschikking hebben om de parasols te stockeren;

3. in de offerte wordt een omschrijving gegeven van de onderneming met organigram en vermelding van het aantal werknemers.

Eventuele minimumeisen

1. --

2. --

3. De omschrijving bevat een organigram met vermelding van het aantal werknemers. In deze omschrijving is duidelijk te zien hoeveel mensen werken in de productieafdeling.

Eventuele minimumeisen
1. De opdracht werd uitgevoerd in de voorbije 5 jaar en is van gelijkaardige grootte en/of aantal van de huidige opdracht.
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de firma toont aan dat zij in het verleden een gelijkaardige opdracht hebben uitgevoerd op vlak van grootte en/of aantal.Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-15

10:00

Stadhuis Knokke, Zaal A. Verwee 1ste verdieping.

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-15
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2021-01-13
Plaatselijke tijd
10:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27 Main CPV code 39295100

Bidding information

Bidding deadline

15 Sep 2020

35 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Knokke-Heist

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Uniforme terrassen: aankoop van parasols en winterberging.

Main site or place of performance

Grondgebied Knokke-Heist, 8300 Knokke-Heist.

Award criteria

Leveringstermijn

20

80

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Publishing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Kilkenny - Refurbishment work

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Germany : Eschborn - Energy and related services

Germany

Value: Not specified

Greece : Athens - Property insurance services

Greece

Value: 287,000 Euro

United Kingdom : Chichester - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Chlorine

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling