Tender description

Zie II.2.4).

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. in de offerte vermelden de firma's de oppervlakte van de productieafdeling, uitgedrukt in m

2

;

2. in de offerte wordt een omschrijving gegeven van de onderneming met organigram en vermelding van het aantal werknemers.

Eventuele minimumeisen

1. --

2. De omschrijving bevat een organigram met vermelding van het aantal werknemers.

In deze omschrijving is duidelijk te zien hoeveel mensen werken in de productieafdeling.

Eventuele minimumeisen
1. De opdracht werd uitgevoerd in de voorbije vijf jaar en is van gelijkaardige grootte en/of aantal van de huidige opdracht.
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
*Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de firma toont aan dat zij in het verleden een gelijkaardige opdracht hebben uitgevoerd op vlak van grootte en/of aantal.Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-15

10:00

Stadhuis Knokke, Zaal A. Verwee, eerste verdieping.

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-15
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2021-01-13
Plaatselijke tijd
10:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27 Main CPV code 44112310

Bidding information

Bidding deadline

15 Sep 2020

40 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Knokke-Heist

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Uniforme terrassen: aankoop van terraswanden.

Main site or place of performance

Grondgebied Knokke-Heist, 8300 Knokke-Heist.

Award criteria

Prijs terraswand (incl. plaatsing en garantie) — model twee

35

Leveringstermijn

20

Dienst na verkoop

10

Prijs terraswand (incl.plaatsing en garantie) — model één

35

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Godalming - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Woodworking equipment

Ireland

Value: 215,000 Euro

United Kingdom : Manchester - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Wastewater-plant repair and maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Godalming - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Cardiff - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 548,000 Pound Sterling

Netherlands : Petten - Construction work for buildings relating to health

Netherlands

Value: Not specified