Tender description

Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders

Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun

Leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens

Contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA)

Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten

De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes)

— Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit

— Perceel 5: SODV elektriciteit

— Perceel 6: SODV aardgasProcedure

De opdracht valt onder de GPA
neen
Notice number in the OJ S
2018/S 124-283307

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad Van State

Brussel

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Raad Van State

Brussel

Beroepsinstantie

Raad Van State

Brussel

Nadere inlichtingen
neen Main CPV code 09300000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 293.3 million

Locations

België, Melle

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Netverliezen

Value

EUR Not specified

Netverliezen

Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders

Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun

Leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens

Contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA)

Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten

De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes)

— Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit

— Perceel 5: SODV elektriciteit

— Perceel 6: SODV aardgas

Additional information

Volume: 216.047 MWh

Netverliezen

Value

EUR Not specified

Netverliezen

Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders

Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun

Leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens

Contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA)

Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten

De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes)

— Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit

— Perceel 5: SODV elektriciteit

— Perceel 6: SODV aardgas

Additional information

Volume: 285.949 MWh

Netverliezen

Value

EUR Not specified

Netverliezen

Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders

Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun

Leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens

Contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA)

Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten

De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes)

— Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit

— Perceel 5: SODV elektriciteit

— Perceel 6: SODV aardgas

Additional information

Volume: 251.001 MWh

Netverliezen

Value

EUR Not specified

Netverliezen

Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders

Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun

Leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens

Contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA)

Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten

De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes)

— Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit

— Perceel 5: SODV elektriciteit

— Perceel 6: SODV aardgas

Additional information

Volume: 234.684 MwH

SODV elektriciteit

Value

EUR Not specified

SODV elektriciteit

Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders

Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun

Leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens

Contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA)

Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten

De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes)

— Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit

— Perceel 5: SODV elektriciteit

— Perceel 6: SODV aardgas

Additional information

Volume: 228.035 KWh

SODV aardgas

Value

EUR Not specified

SODV aardgas

Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders

Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun

Leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens

Contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA)

Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten

De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes)

— Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit

— Perceel 5: SODV elektriciteit

— Perceel 6: SODV aardgas

Additional information

Volume: 698.772 MWh

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Swansea - Electricity, heating, solar and nuclear energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Halifax - Solar energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Finland : Helsinki - Portfolio management services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Sewage, refuse, cleaning and environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Swindon - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Gateshead - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Beverley - Heating engineering services for buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 660,000 Pound Sterling