Tender description

Het voorwerp van de opdracht is het renoveren van de uitwateringskokers van het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie, die via de haven van Zeebrugge uitmonden in de Noordzee. Zowel de onderdelen boven als onder de waterlijn worden in den droge gerenoveerd.

De renovatie van de uitwateringskokers omvat zowel de anticorrosiebehandeling van de stalen damplanken van de kokers als betonherstellingen aan de dakplaten van de kokers en damwandkespen.

De anticorrosiebehandeling omvat zowel het reinigen van de damplanken als het aanbrengen van een anticorrosielaag op deze damplanken.Procedure

Notice number in the OJ S
2018/S 177-400324
Type prijsvraag
Open
De opdracht valt onder de GPA
neen

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10
Beroepsinstantie

Raad van State

Brussel

Nadere inlichtingen

— uitvoeringstermijn: 8 kalendermaanden

— Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing,

— Bij toepassing van art. 42, §1, 2

o

Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen,

— De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

Zowel het excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op

http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

Main CPV code 45442200

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 967,909

Locations

België, Merelbeke

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 967,909

Het voorwerp van de opdracht is het renoveren van de uitwateringskokers van het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie, die via de haven van Zeebrugge uitmonden in de Noordzee. Zowel de onderdelen boven als onder de waterlijn worden in den droge gerenoveerd.

De renovatie van de uitwateringskokers omvat zowel de anticorrosiebehandeling van de stalen damplanken van de kokers als betonherstellingen aan de dakplaten van de kokers en damwandkespen.

De anticorrosiebehandeling omvat zowel het reinigen van de damplanken als het aanbrengen van een anticorrosielaag op deze damplanken.

Main site or place of performance

Zeebrugge

Award criteria

offertebedrag

50

organisatie voor het snel ontruimen van de uitwateringskoker

15

duurzaamheid

20

uitvoeringsmethode

15

SIMILAR TENDERS

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Norway : Arendal - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : North Tyneside - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.7 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 860,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Metalworking

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified