This tender in no longer available.

Tender description

De dienstverlener dient in te staan voor de inzameling en verwerking van textiel via containers in de volgende gemeenten: Lierde, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Horebeke, Brakel en Zwalm (verder werkingsgebied IVLA genoemd).

Onder textiel wordt verstaan: alle kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten, [...]) lompen en dergelijke, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.

Onder 'verwerking' wordt verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot het ingezamelde textiel, waaronder in ieder geval het sorteren, het hergebruik, het recycleren en het verwijderen van het ingezamelde textiel, alsook de voorbereiding van deze handelingen (zoals onder

meer, maar niet limitatief, het controleren, schoonmaken, herstellen en/of bewerken van het ingezamelde textiel).

Om de opdracht uit te voeren dient de dienstverlener in het straatbeeld van de verschillende gemeenten 1 of meerdere textielcontainers te plaatsen die dan op geregelde tijdstippen geledigd worden. De opdracht vangt aan op 1.7.2020.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Eventuele minimumeisen
Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

Procedure

Type prijsvraag
Open
De opdracht valt onder de GPA
neen
Datum
2020-03-26
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
11:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-03-26

14:00

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 90510000

Bidding information

Bidding deadline

26 Mar 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Oudenaarde

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De dienstverlener dient in te staan voor de inzameling en verwerking van textiel via containers in de volgende gemeenten: Lierde, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Horebeke, Brakel en Zwalm (verder werkingsgebied IVLA genoemd).

Onder textiel wordt verstaan: alle kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten, [...]) lompen, en dergelijke, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Onder 'verwerking' wordt verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot het ingezamelde textiel, waaronder in ieder geval het sorteren, het hergebruik, het recycleren en het

verwijderen van het ingezamelde textiel, alsook de voorbereiding van deze handelingen (zoals onder meer, maar niet limitatief, het controleren, schoonmaken, herstellen en/of bewerken van het ingezamelde textiel).

Om de opdracht uit te voeren dient de dienstverlener in het straatbeeld van de verschillende gemeenten 1 of meerdere textielcontainers te plaatsen die dan op geregelde tijdstippen geledigd worden. De opdracht vangt aan op 1.7.2020.

Start

2020-07-01

Main site or place of performance

IVLA

End

2023-12-31

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone