Tender description

De dienstverlener dient in te staan voor de inzameling en verwerking van textiel via containers in de volgende gemeenten: Lierde, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Horebeke, Brakel en Zwalm (verder werkingsgebied IVLA genoemd).

Onder textiel wordt verstaan: alle kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten, [...]) lompen en dergelijke, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.

Onder 'verwerking' wordt verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot het ingezamelde textiel, waaronder in ieder geval het sorteren, het hergebruik, het recycleren en het verwijderen van het ingezamelde textiel, alsook de voorbereiding van deze handelingen (zoals onder

meer, maar niet limitatief, het controleren, schoonmaken, herstellen en/of bewerken van het ingezamelde textiel).

Om de opdracht uit te voeren dient de dienstverlener in het straatbeeld van de verschillende gemeenten 1 of meerdere textielcontainers te plaatsen die dan op geregelde tijdstippen geledigd worden. De opdracht vangt aan op 1.7.2020.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Eventuele minimumeisen
Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-03-26

14:00

Datum
2020-03-26
De opdracht valt onder de GPA
neen
Type prijsvraag
Open
Plaatselijke tijd
11:00
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11
Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Main CPV code 90510000

Bidding information

Bidding deadline

26 Mar 2020

39 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Oudenaarde

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De dienstverlener dient in te staan voor de inzameling en verwerking van textiel via containers in de volgende gemeenten: Lierde, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Horebeke, Brakel en Zwalm (verder werkingsgebied IVLA genoemd).

Onder textiel wordt verstaan: alle kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten, [...]) lompen, en dergelijke, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Onder 'verwerking' wordt verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot het ingezamelde textiel, waaronder in ieder geval het sorteren, het hergebruik, het recycleren en het

verwijderen van het ingezamelde textiel, alsook de voorbereiding van deze handelingen (zoals onder meer, maar niet limitatief, het controleren, schoonmaken, herstellen en/of bewerken van het ingezamelde textiel).

Om de opdracht uit te voeren dient de dienstverlener in het straatbeeld van de verschillende gemeenten 1 of meerdere textielcontainers te plaatsen die dan op geregelde tijdstippen geledigd worden. De opdracht vangt aan op 1.7.2020.

Main site or place of performance

IVLA

End

2023-12-31

Start

2020-07-01

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Sharnbrook - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Environmental issues consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 266,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Educational software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Iceland : Reykjavik - X-ray devices

Iceland

Value: 350.0 million Iceland Krona

Norway : Oslo - Optical-character-recognition (OCR) software development services

Norway

Value: Not specified

Norway : Haugesund - Legal services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Specialist training services

Ireland

Value: 250,000 Euro