This tender in no longer available.

Tender description

Zie II.2.4)

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

1. zie selectieleidraad;

1. deskundigheid en expertise;

2. zie selectieleidraad;

2. referentieprojecten;

3. kwaliteit en organisatie van het team.

Eventuele minimumeisen

1. Een bedrijfspresentatie en een overzicht van het inzetbaar personeel met hun beroepskwalificaties.

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8.

Eventuele minimumeisen
2. verzekering die de beroepsaansprakelijkheid dekt in geval van schade.
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie selectieleidraad.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

1. zie selectieleidraad;

1. een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017;

2. het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Procedure

Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
ja
Datum
2020-09-24
Type procedure
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
10:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad Van State - Griffie

Wetenschapsstraat 33

Brussel (Etterbeek)

1040

http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

Nadere inlichtingen

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Opmerkingen over de gunningscriteria: Meer info in de selectieleidraad.

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09 Main CPV code 45200000

Bidding information

Bidding deadline

24 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Ronse

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Het ontwerpen, de bouw (nieuwbouw en renovatie) en het technisch onderhoud van een Administratief Centrum voor de stad Ronse - Design, Build & Maintain.

Start

2022-01-01

Main site or place of performance

Stadhuis, Grote markt 12 te 9600 Ronse.

Envisaged minimum number

3

Maximum number

4

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling