This tender in no longer available.

Tender description

Deze opdracht wordt uitgeschreven door het AZ Sint-Elisabeth Zottegem vzw (kortweg SEZZ). SEZZ wenst beroep te doen op de diensten van één erkend uitzendbureau voor het ter beschikking stellen van de meest gevraagde profielen, zijnde vooral:

— verpleegkundige profielen (interim),

— facilitaire dienst profielen (interim),

— administratieve profielen (interim),

— jobstudenten,

— projectverpleegkundigen.

Hierbij wenst SEZZ ontlast te worden door middel van een uitgebreide (in house) ondersteuning van de opdrachtnemer.

Onder interimkracht wordt voor de toepassing van deze opdracht verstaan; de werknemer die zich door een arbeidsovereenkomst tegenover een uitzendbureau verbindt om tegen loon tijdelijk arbeid (zoals gedefinieerd in de wet van 27.7.1987) te verrichten bij SEZZ.

De opdracht heeft een initiële looptijd van twee jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting.

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht eenmaal verlengd worden met een periode van twee jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten.

Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van de aanbestedende overheid uiterlijk twee maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
ja
Datum
2020-08-20
Type procedure
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
10:00

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09
Periodieke opdracht
neen
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde

Bourgondiëstraat 6

Oudenaarde

9700

Beroepsinstantie

Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde

Bourgondiëstraat 6

Oudenaarde

9700

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde

Bourgondiëstraat 6

Oudenaarde

9700

Main CPV code 79600000

Bidding information

Bidding deadline

20 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Zottegem

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Zie selectieleidraad.

Main site or place of performance

Zottegem.

Description of renewals

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht eenmaal verlengd worden met een periode van twee jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone