This tender in no longer available.

Tender description

Europa-Kommissionen, DG Environment, ENV.A.5 — FinanceBU 9, 01/[email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmVurdering af støjrelaterede tiltags gavnlige sundhedsindvirkningerENV/2019/OP/0005Denne undersøgelse vil udforske de mulige tiltag, som eventuelt kan bidrage til en yderligere støjreduktion og skabe sundhedsmæssige fordele for EU's borgere. Den vil skabe et mere velinformeret grundlag for den mulige fremtidige udvikling af EU's støjpolitik ved at:(a) identificere tiltag, der bedre kan opnå en støjreduktion, og(b) foretage en vurdering af den nuværende Kommissions samarbejdsaktiviteter med interessenterne om eventuelle yderligere støjreducerende tiltag og om muligt foreslå ændringer til den eksisterende lovgivning relateret til trafikstøj. Ekspertgruppen i støjgener gav et indblik i mulighederne for støjreducerende tiltag, som blandt andre skulle vurderes i denne undersøgelse, sammen med handlingsplaner, der allerede er udviklet af medlemsstaterne på lokalt og nationalt niveau.979200.00EksterntSe internetadressen anført i afsnit I.3).Kvalitet af den foreslåede metodologi60Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcefordeling20Kvalitetssikringsforanstaltninger2050/5007 02 03 (LIFE-op.) Støtte til bedre miljøforvaltning og -information på alle niveauer.2019/S 172-41877207.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3Vurdering af støjrelaterede tiltags gavnlige sundhedsindvirkninger2019-11-291VVA Brussels sprlAvenue des Arts 11Brussels1210Netherlands Organisation for Applied Scientific ResearchAnna van Buerenplein 1Den Haag2595 DA1000000.00979200.00203 % + 9 % + 8 % = 20 %Den ordregivende myndighed kan, i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra e), i bilag til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansielle regler vedrørende EU's almindelige budget, gøre brug af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, uanset kontraktens anslåede værdi, i forbindelse med nye tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af den samme ordregivende myndighed, forudsat at disse tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er i overensstemmelse med et grundlæggende projekt, for hvilket den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og i overensstemmelse med betingelserne i punkt 11.4.RettenRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1http://curia.europa.euSe internetadressen anført i punkt I.3) — opfordringen til at afgive bud.2019-12-11BelgienBruxellesDenne undersøgelse vil udforske de mulige tiltag, som eventuelt kan bidrage til en yderligere støjreduktion og skabe sundhedsmæssige fordele for EU's borgere. Den vil skabe et mere velinformeret grundlag for den mulige fremtidige udvikling af EU's støjpolitik ved at:(a) identificere tiltag, der bedre kan opnå en støjreduktion, og(b) foretage en vurdering af den nuværende Kommissions samarbejdsaktiviteter med interessenterne om eventuelle yderligere støjreducerende tiltag og om muligt foreslå ændringer til den eksisterende lovgivning relateret til trafikstøj. Ekspertgruppen i støjgener gav et indblik i mulighederne for støjreducerende tiltag, som blandt andre skulle vurderes i denne undersøgelse, sammen med handlingsplaner, der allerede er udviklet af medlemsstaterne på lokalt og nationalt niveau.

Procedure

Type of contest
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 172-418772
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja

Supplerende oplysninger

Yderligere oplysninger
Den ordregivende myndighed kan, i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra e), i bilag til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansielle regler vedrørende EU's almindelige budget, gøre brug af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, uanset kontraktens anslåede værdi, i forbindelse med nye tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af den samme ordregivende myndighed, forudsat at disse tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er i overensstemmelse med et grundlæggende projekt, for hvilket den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og i overensstemmelse med betingelserne i punkt 11.4.
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Retten

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

http://curia.europa.eu

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2019-12-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Se internetadressen anført i punkt I.3) — opfordringen til at afgive bud.

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 979,200

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling