This tender in no longer available.

Tender description

Europeiska kommissionen, DG Environment, ENV.A.5 – FinanceBU 9, 01/[email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmBedömning av de hälsofrämjande effekterna av bullerrelaterade åtgärderENV/2019/OP/0005Studien ska undersöka möjliga åtgärder som kan bidra till ytterligare minskning av buller och således främja EU-medborgares hälsa. Studien ska bidra med information till en möjlig framtida utveckling av EU:s politik avseende bullernivåer genom att:(a) identifiera åtgärder som kan leda till en förbättrad minskning av buller(b) bedöma kommissionens senaste åtgärder gällande samarbete med intressenter avseende möjliga åtgärder för ytterligare bullerminskning och, om lämpligt, föreslå tillägg till befintlig lagstiftning som rör buller i trafiken. Bullerexpertgruppen har tillhandahållit information om alternativ för bullerminskande åtgärder, vilka (bland andra) ska bedömas i den här studien tillsammans med åtgärdsplaner som redan utarbetats av medlemsstaterna på lokal och nationell nivå.979200.00ExterntSe internetadressen som anges i avsnitt I.3).Kvalitet på den föreslagna metoden60Organisering av arbetet och resursfördelning20Åtgärder för kvalitetskontroll2050/5007 02 03 (Life Op.) Stöd till bättre miljöstyrning och -information på alla nivåer.2019/S 172-41877207.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3Bedömning av de hälsofrämjande effekterna av bullerrelaterade åtgärder2019-11-291VVA Brussels sprlAvenue des Arts 11Brussels1210Netherlands Organisation for applied scientific researchAnna van Buerenplein 1Den Haag2595 DA1000000.00979200.00203 % + 9 % + 8 % = 20 %Enligt artikel 11.1 (e) i bilagan till förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 8 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget kan den upphandlande myndigheten använda sig av ett förhandlat förfarande utan föregående publikation av meddelande om upphandling, oberoende av det uppskattade värdet på kontraktet, för nya tjänster eller byggentreprenader, som består av en upprepning av liknande tjänster eller byggentreprenader, som anförtrotts den ekonomiska aktören, till vilken samma upphandlande myndighet tilldelade ett ursprungligt avtal, under förutsättning att dessa tjänster eller byggentreprenader överensstämmer med ett grundläggande projekt, för vilket det ursprungliga avtalet tilldelades efter publikation av ett meddelande om upphandling, i enlighet med de villkor som anges i punkt 11.4.TribunalenRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1http://curia.europa.euSe internetadressen som anges i avsnitt I.3) – anbudsinfordran.2019-12-11BelgienBrysselStudien ska undersöka möjliga åtgärder som kan bidra till ytterligare minskning av buller och således främja EU-medborgares hälsa. Studien ska bidra med information till en möjlig framtida utveckling av EU:s politik avseende bullernivåer genom att:(a) identifiera åtgärder som kan leda till en förbättrad minskning av buller(b) bedöma kommissionens senaste åtgärder gällande samarbete med intressenter avseende möjliga åtgärder för ytterligare bullerminskning och, om lämpligt, föreslå tillägg till befintlig lagstiftning som rör buller i trafiken. Bullerexpertgruppen har tillhandahållit information om alternativ för bullerminskande åtgärder, vilka (bland andra) ska bedömas i den här studien tillsammans med åtgärdsplaner som redan utarbetats av medlemsstaterna på lokal och nationell nivå.

Förfarande

Typ av projekttävling
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 172-418772
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja

Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar
Enligt artikel 11.1 (e) i bilagan till förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 8 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget kan den upphandlande myndigheten använda sig av ett förhandlat förfarande utan föregående publikation av meddelande om upphandling, oberoende av det uppskattade värdet på kontraktet, för nya tjänster eller byggentreprenader, som består av en upprepning av liknande tjänster eller byggentreprenader, som anförtrotts den ekonomiska aktören, till vilken samma upphandlande myndighet tilldelade ett ursprungligt avtal, under förutsättning att dessa tjänster eller byggentreprenader överensstämmer med ett grundläggande projekt, för vilket det ursprungliga avtalet tilldelades efter publikation av ett meddelande om upphandling, i enlighet med de villkor som anges i punkt 11.4.
Behörigt organ vid överprövning

Tribunalen

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

http://curia.europa.eu

Datum då meddelandet sänts
2019-12-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3) – anbudsinfordran.

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 979,200

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) — Production of the CLC+ Core and Provision of Complementary Consultancy Services

Denmark

Value: 3.1 million Euro

Ireland : Wicklow - Web server software development services

Ireland

Value: 1 Euro

Denmark : Aarhus C - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: Not specified

United Kingdom : London - Advisory and consultative engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40,000 Pound Sterling

Greece : Thessaloniki - Maintenance and Operation Services for Cedefop Premises

Greece

Value: 1.1 million Euro