This tender in no longer available.

Tender description

Europeiska kommissionen, Directorate-General for EnergyRue Demot [email protected]://ec.europa.euEnergieffektivitetTekniskt stöd för utvecklande av ett verktyg för bedömning av energieffektivitetspolicyer och -åtgärderENER/C3/2019-465/01Det främsta syftet med detta kontrakt för tekniskt stöd är att utveckla ett bedömningsverktyg avsett för bottom-up-policy som möjliggör kvantitativ utvärdering av påverkan av de olika energieffektivitetspolicyerna på EU-nivå, inklusive införlivandet av dem i programmen och de implementerade åtgärderna på nationell nivå som riktar in sig på både behovssektorn och energileveranssektorn. Påverkan inom försvars- och säkerhetssektorn ska också inkluderas. Det här verktyget ska även möjliggöra uppskattning av framtida policyinterventioner baserat på efterhandsutvärdering av påverkan.300000.00Arbetsuppgift 0: Insamling av efterhandsutvärderingsstudier eller existerande analyser av effektiviteten av energieffektivitetspolicyer i EU, medlemsstaterna m.m.Arbetsuppgift 1: Utveckling av ett verktyg för bottom-up-utvärdering för att kvantifiera påverkan av energieffektivitetspolicyer på EU-nivå och deras bidrag till EU:s energieffektivitetsmål för 2020 och med avseende på klimat- och energimålen för 2030 och framåt.Arbetsuppgift 2: Kvantifiering/uppskattning av påverkan av EU:s energieffektivitetspolicyer inklusive deras bidrag till EU:s energieffektivitetsmål för 2020 och 2030 och framåt.Arbetsuppgift 3: Identifiering av konkreta åtgärder på EU-nivå som skulle kunna introduceras på EU-nivå som en del av energiunionens styrningsmekanism för åtgärdande av brister för att säkerställa uppfyllandet av EU:s energieffektivitetsmål för 2030.Den föreslagna metodens kvalitet42 %Organisering av arbete och resurser21 %Åtgärder för kvalitetskontroll7 %30 %H2020 arbetsprogram 2018–20202019/S 047-106798ENER/C3/201--465/01/SI2.812880Tekniskt stöd för utvecklande av ett verktyg för bedömning av energieffektivitetspolicyer och -åtgärder2019-10-174Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.VR4461Hansastrasse 27cMunchen80686300000.00283700.0068TribunalenRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/TribunalenRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/2019-12-11BelgienBrysselDet främsta syftet med detta kontrakt för tekniskt stöd är att utveckla ett bedömningsverktyg avsett för bottom-up-policy som möjliggör kvantitativ utvärdering av påverkan av de olika energieffektivitetspolicyerna på EU-nivå, inklusive införlivandet av dem i programmen och de implementerade åtgärderna på nationell nivå som riktar in sig på både behovssektorn och energileveranssektorn. Påverkan inom försvars- och säkerhetssektorn ska också inkluderas. Det här verktyget ska även möjliggöra uppskattning av framtida policyinterventioner baserat på efterhandsutvärdering av påverkan.

Förfarande

Typ av projekttävling
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 047-106798
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
2019-12-11
Behörigt organ vid överprövning

Tribunalen

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Organ som kan lämna information om överprövning

Tribunalen

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 300,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling