Tender description

Europeiska kommissionen, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.C.1 — Social Investment StrategyJoseph II 27 (J-27), Rue Joseph II, [email protected]://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6922https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6922Utvärdering och spridning av resultaten av de projekt inom social innovation som finansierats genom EU:s program för sysselsättning och social innovation 2014–2020EMPL/2020/OP/0010Undersökningen ska bedöma styrkor/svagheter, innovativt innehåll, metodutformning, EU-mervärde, inverkan på det politiska området och potential för uppskalning av sociala experiment som genomförts inom ramen för EaSI-programmet. Ett mål är att identifiera de gynnsamma förhållanden och faktorer, som hindrar utvecklingen och integreringen av sociala innovationer/experiment. Ett annat mål är att analysera potentiella synergier mellan de två framtida ESF+-delarna samt att tillhandahålla riktlinjer för lämpliga tilldelningskriterier, styrningsförhållanden och praktiska mekanismer i syfte att underlätta uppskalning och överföring av framgångsrika projekt, som testats inom ramen från direkt förvaltning till delad förvaltning.Ytterligare aktiviteter som ska omfattas av denna upphandling avser spridningen av resultaten av sociala experiment, som finansieras genom EaSI-programmet, inbegripet att anordna ett större avslutningsseminarium.500000.00Huvudsaklig plats för uppgifternas utförande ska vara uppdragstagarens lokaler eller annan plats som anges i anbudet.Bedömning och spridning av resultaten av de ansökningsomgångar för social innovation som finansierats genom EU:s program för sysselsättning och social innovation 2014–2020. Ett mål är att identifiera de gynnsamma förhållanden och faktorer, som hindrar utvecklingen och integreringen av sociala innovationer/experiment. Ett annat mål är att analysera potentiella synergier mellan de två framtida ESF+-delarna samt att tillhandahålla riktlinjer för lämpliga tilldelningskriterier, styrningsförhållanden och praktiska mekanismer i syfte att underlätta uppskalning och överföring av framgångsrika projekt, som testats inom ramen från direkt förvaltning till delad förvaltning.Ytterligare aktiviteter som ska omfattas av denna upphandling avser spridningen av resultaten av sociala experiment, som finansieras genom EaSI-programmet, inbegripet att anordna ett större avslutningsseminarium.16EaSI-programmet.Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).2020-09-1712:0062020-09-1810:30Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIEN.En (1) befullmäktigat ombud för varje anbudsgivare, försedd med vederbörlig skriftlig fullmakt, får närvara när vid öppningsmötet för anbud. Anbudsgivare som önskar delta vid öppningsmötet måste informera om detta via e-post:[email protected], och senast 48 timmar i förväg ange namnet på den person som kommer att närvara vid öppningen.Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).TribunalenRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euSe internetadressen som anges i avsnitt I.3).2020-07-24BelgienBrysselUndersökningen ska bedöma styrkor/svagheter, innovativt innehåll, metodutformning, EU-mervärde, inverkan på det politiska området och potential för uppskalning av sociala experiment som genomförts inom ramen för EaSI-programmet. Ett mål är att identifiera de gynnsamma förhållanden och faktorer, som hindrar utvecklingen och integreringen av sociala innovationer/experiment. Ett annat mål är att analysera potentiella synergier mellan de två framtida ESF+-delarna samt att tillhandahålla riktlinjer för lämpliga tilldelningskriterier, styrningsförhållanden och praktiska mekanismer i syfte att underlätta uppskalning och överföring av framgångsrika projekt, som testats inom ramen från direkt förvaltning till delad förvaltning.Ytterligare aktiviteter som ska omfattas av denna upphandling avser spridningen av resultaten av sociala experiment, som finansieras genom EaSI-programmet, inbegripet att anordna ett större avslutningsseminarium.

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

Villkor för fullgörande av kontrakt
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Förfarande

Anbudsöppning

2020-09-18

10:30

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIEN.

En (1) befullmäktigat ombud för varje anbudsgivare, försedd med vederbörlig skriftlig fullmakt, får närvara när vid öppningsmötet för anbud. Anbudsgivare som önskar delta vid öppningsmötet måste informera om detta via e-post:

[email protected], och senast 48 timmar i förväg ange namnet på den person som kommer att närvara vid öppningen.

Typ av projekttävling
Open
Datum
2020-09-17
Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Lokal tid
12:00

Kompletterande upplysningar

Detta är en återkommande upphandling
nej
Behörigt organ vid överprövning

Tribunalen

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

http://curia.europa.eu

Kompletterande upplysningar
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Datum då meddelandet sänts
2020-07-24

Bidding information

Bidding deadline

17 Sep 2020

39 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgien, Bryssel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Bedömning och spridning av resultaten av de ansökningsomgångar för social innovation som finansierats genom EU:s program för sysselsättning och social innovation 2014–2020. Ett mål är att identifiera de gynnsamma förhållanden och faktorer, som hindrar utvecklingen och integreringen av sociala innovationer/experiment. Ett annat mål är att analysera potentiella synergier mellan de två framtida ESF+-delarna samt att tillhandahålla riktlinjer för lämpliga tilldelningskriterier, styrningsförhållanden och praktiska mekanismer i syfte att underlätta uppskalning och överföring av framgångsrika projekt, som testats inom ramen från direkt förvaltning till delad förvaltning.

Ytterligare aktiviteter som ska omfattas av denna upphandling avser spridningen av resultaten av sociala experiment, som finansieras genom EaSI-programmet, inbegripet att anordna ett större avslutningsseminarium.

Main site or place of performance

Huvudsaklig plats för uppgifternas utförande ska vara uppdragstagarens lokaler eller annan plats som anges i anbudet.

Additional information

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Yes

EaSI-programmet.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Pharmacy services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ruthin - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Euro

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ipswich - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Newport - Telecommunications services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Dundee - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling