Tender description

Европейска комисия, ENER — Energy, ENER.C.2 — Innovation, clean technologies and competitivenessRue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de [email protected]://ec.europa.eu/energy/https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6649https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6649Напредък на промишлената декарбонизация чрез оценка на бъдеща употреба на подновима енергия в промишлени процесиENER/2020/OP/0011Пилотният проект ще създаде проучване за анализ на настоящото и бъдещото потенциално търсене за подновима енергия в промишлени сектори и процеси, и ще направи сравнителен анализ на амбициите им, ефективността за намаляване на емисиите на СО2, технологичните и инвестиционните нужди, за да открие приоритети в прякото и косвеното електрифициране на промишлените процеси, което е съществено за декарбонизацията на нашата промишленост.Този пилотен проект е поискан от Европейския парламент и гласуван с бюджета на ЕС. ЕК възнамерява да изпълни този пилотен проект чрез открита покана за участие в търг.525000.00Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.Напредък на промишлената декарбонизация чрез оценка на бъдеща употреба на подновима енергия в промишлени процеси.525000.0024Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).2020-09-1512:0062020-09-1609:30Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.Отбележете, че сесията по отваряне може да се проведе през уеб платформата WEBEX, вместо физически на гореспоменатия адрес. В този случай оферентите, които са заявили желанието си да участват в заседанието по отваряне, ще получат URL връзка своевременно.Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euВж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).2020-07-24БeлгияБрюкселПилотният проект ще създаде проучване за анализ на настоящото и бъдещото потенциално търсене за подновима енергия в промишлени сектори и процеси, и ще направи сравнителен анализ на амбициите им, ефективността за намаляване на емисиите на СО2, технологичните и инвестиционните нужди, за да открие приоритети в прякото и косвеното електрифициране на промишлените процеси, което е съществено за декарбонизацията на нашата промишленост.Този пилотен проект е поискан от Европейския парламент и гласуван с бюджета на ЕС. ЕК възнамерява да изпълни този пилотен проект чрез открита покана за участие в търг.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Списък и кратко описание на условията
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Процедура

Условия за отваряне на офертите

2020-09-16

09:30

Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Отбележете, че сесията по отваряне може да се проведе през уеб платформата WEBEX, вместо физически на гореспоменатия адрес. В този случай оферентите, които са заявили желанието си да участват в заседанието по отваряне, ще получат URL връзка своевременно.

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-09-15
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
SV
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да
Местно време
12:00

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

http://curia.europa.eu

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-24
Electronic payment will be used
да
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Допълнителна информация
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Bidding information

Bidding deadline

15 Sep 2020

40 days remaining

Total estimated value

EUR 525,000

Locations

Бeлгия, Брюксел

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 525,000

Напредък на промишлената декарбонизация чрез оценка на бъдеща употреба на подновима енергия в промишлени процеси.

Additional information

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Yes

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Main site or place of performance

Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : York - Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Abingdon - Museum-exhibition services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 280,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - Single Framework Contract for the Provision of Services and Technical Assistance for Testing Campaigns of Energy-related Products Subject to Ecodesign or Energy Labelling

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Ireland : Dublin - Exhibition, fair and congress organisation services

Ireland

Value: Not specified

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro