Tender description

Европейска комисия, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.C.1 — Social Investment StrategyJoseph II 27 (J-27), Rue Joseph II, [email protected]://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6922https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6922Оценка и разпространение на резултатите от поканите за социални иновации, финансирани от Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) 2014—2020 г.EMPL/2020/OP/0010Това проучване ще направи равносметка на силните/слабите страни, иновативното съдържание, дизайна на методологията, добавената стойност за ЕС, влиянието върху областта на политиките и потенциала за усъвършенстване на социалните експерименти, извършени по програмата EaSI. Една от целите е да открие благоприятните условия и факторите, пречещи на разработката и интегрирането на социалните иновации/експерименти. Друга цел е да се анализират потенциалните синергии между бъдещите две ESF+ звена, както и да се предоставят насоки за подходящи критерии за възлагане, връзки за управление и практически механизми за улесняване на интегрирането и прехвърлянето на успешни проекти, тествани под директното управление, към споделено такова.Допълнителните дейности, включени в този търг, засягат разпространение на резултатите от социалните експерименти, финансирани от програмата EaSI, включително организирането на голям закриващ семинар.500000.00Основното място на изпълнение на задачите ще бъде в сградите на изпълнителя или всяко друго място, посочено в офертата.Оценка и разпространение на резултатите от поканите за социални иновации, финансирани от Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) 2014—2020 г. Една от целите е да открие благоприятните условия и факторите, пречещи на разработката и интегрирането на социалните иновации/експерименти. Друга цел е да се анализират потенциалните синергии между бъдещите две ESF+ звена, както и да се предоставят насоки за подходящи критерии за възлагане, връзки за управление и практически механизми за улесняване на интегрирането и прехвърлянето на успешни проекти, тествани под директното управление, към споделено такова.Допълнителните дейности, включени в този търг, засягат разпространение на резултатите от социалните експерименти, финансирани от програмата EaSI, включително организирането на голям закриващ семинар.16Програма на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI).Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).2020-09-1712:0062020-09-1810:30Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, БEЛГИЯ.Един упълномощен представител на всеки оферент, надлежно упълномощен с писмо, може да присъства на отварянето на офертите. Оферентите, които желаят да присъстват на заседанието по отваряне, трябва да информират по електронна поща:[email protected] най-малко 48 часа предварително и да посочат името на лицето, което ще присъства на отварянето.Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euВж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).2020-07-24БeлгияБрюкселТова проучване ще направи равносметка на силните/слабите страни, иновативното съдържание, дизайна на методологията, добавената стойност за ЕС, влиянието върху областта на политиките и потенциала за усъвършенстване на социалните експерименти, извършени по програмата EaSI. Една от целите е да открие благоприятните условия и факторите, пречещи на разработката и интегрирането на социалните иновации/експерименти. Друга цел е да се анализират потенциалните синергии между бъдещите две ESF+ звена, както и да се предоставят насоки за подходящи критерии за възлагане, връзки за управление и практически механизми за улесняване на интегрирането и прехвърлянето на успешни проекти, тествани под директното управление, към споделено такова.Допълнителните дейности, включени в този търг, засягат разпространение на резултатите от социалните експерименти, финансирани от програмата EaSI, включително организирането на голям закриващ семинар.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Списък и кратко описание на условията
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Процедура

Условия за отваряне на офертите

2020-09-18

10:30

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, БEЛГИЯ.

Един упълномощен представител на всеки оферент, надлежно упълномощен с писмо, може да присъства на отварянето на офертите. Оферентите, които желаят да присъстват на заседанието по отваряне, трябва да информират по електронна поща:

[email protected] най-малко 48 часа предварително и да посочат името на лицето, което ще присъства на отварянето.

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-09-17
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
SV
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да
Местно време
12:00

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

http://curia.europa.eu

Допълнителна информация
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-24

Bidding information

Bidding deadline

17 Sep 2020

38 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Бeлгия, Брюксел

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Оценка и разпространение на резултатите от поканите за социални иновации, финансирани от Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) 2014—2020 г. Една от целите е да открие благоприятните условия и факторите, пречещи на разработката и интегрирането на социалните иновации/експерименти. Друга цел е да се анализират потенциалните синергии между бъдещите две ESF+ звена, както и да се предоставят насоки за подходящи критерии за възлагане, връзки за управление и практически механизми за улесняване на интегрирането и прехвърлянето на успешни проекти, тествани под директното управление, към споделено такова.

Допълнителните дейности, включени в този търг, засягат разпространение на резултатите от социалните експерименти, финансирани от програмата EaSI, включително организирането на голям закриващ семинар.

Main site or place of performance

Основното място на изпълнение на задачите ще бъде в сградите на изпълнителя или всяко друго място, посочено в офертата.

Additional information

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Yes

Програма на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI).

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Pharmacy services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ruthin - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Euro

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ipswich - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Newport - Telecommunications services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Dundee - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling