This tender in no longer available.

Tender description

Европейска комисия, Directorate General for EnergyRue Demot 24Brussels1049Kyriakos Maniatis+32 [email protected]://ec.europa.eu/dgs/energy/tenders/2012_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5277https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5277ЕнергетикаПомощ за развитие на пазара за горива от улавяне и съхранение на въглерод (CCU) и производни продуктиENER/C2/2019-453Целта на това действие е да създаде един форум, представляващ разработчиците на технологии, производителите и заинтересованите лица на европейския пазар за алтернативни горива от рециклиран въглерод - „Форум за ARC горива и производни продукти“. Освен това във форума трябва да бъдат представени всички транспортни и ключови промишлени сектори, за да се създаде конструктивен диалог между производителите и потребителите. Целта е да се улесни разглеждането на общи проблеми относно политическите препятствия и бариерите пред навлизането на пазара за тези горива и продукти от рециклиран въглерод. Форумът за алтернативни горива и продукти от рециклиран въглерод „Форум за ARC горива и продукти“ ще предостави среда за открит диалог, консултация и стимулиране на конструктивни идеи как да напреднат иновативните технологии и как да се постигне разгръщане на пазара на ARC горива и продукти.2000000.00Мястото на изпълнителя(ите) — не е предварително определено.Създаване на индустриален форум.2000000.0024„Хоризонт 2020“Вж. тръжните спецификации.Вж. тръжните спецификации.Вж. тръжните спецификации.Вж. тръжните спецификации.Вж. тръжните спецификации.2020-02-2116:0082020-02-2510:00DG ENER, Rue Jean-André de Mot 24, Bruxelles, БЕЛГИЯ.Тъй като в момента подаването на документи е изцяло електронно, не е необходимо присъствие по време на процедурата по отваряне.Общ съд на СъдаBoulevard Konrad AdenauerLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/Belgian Review BodyBrusselshttp://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm2019-12-11БeлгияБрюкселЦелта на това действие е да създаде един форум, представляващ разработчиците на технологии, производителите и заинтересованите лица на европейския пазар за алтернативни горива от рециклиран въглерод - „Форум за ARC горива и производни продукти“. Освен това във форума трябва да бъдат представени всички транспортни и ключови промишлени сектори, за да се създаде конструктивен диалог между производителите и потребителите. Целта е да се улесни разглеждането на общи проблеми относно политическите препятствия и бариерите пред навлизането на пазара за тези горива и продукти от рециклиран въглерод. Форумът за алтернативни горива и продукти от рециклиран въглерод „Форум за ARC горива и продукти“ ще предостави среда за открит диалог, консултация и стимулиране на конструктивни идеи как да напреднат иновативните технологии и как да се постигне разгръщане на пазара на ARC горива и продукти.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на условията
Вж. тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а
Вж. тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а
Вж. тръжните спецификации.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Вж. тръжните спецификации.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Вж. тръжните спецификации.

Процедура

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-02-21
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да
Местно време
16:00
Условия за отваряне на офертите

2020-02-25

10:00

DG ENER, Rue Jean-André de Mot 24, Bruxelles, БЕЛГИЯ.

Тъй като в момента подаването на документи е изцяло електронно, не е необходимо присъствие по време на процедурата по отваряне.

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
EN

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Belgian Review Body

Brussels

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Съда

Boulevard Konrad Adenauer

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-12-11

Bidding information

Bidding deadline

21 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.0 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) — Production of the CLC+ Core and Provision of Complementary Consultancy Services

Denmark

Value: 3.1 million Euro

Ireland : Wicklow - Web server software development services

Ireland

Value: 1 Euro

Denmark : Aarhus C - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: Not specified

United Kingdom : London - Advisory and consultative engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40,000 Pound Sterling

Greece : Thessaloniki - Maintenance and Operation Services for Cedefop Premises

Greece

Value: 1.1 million Euro