This tender in no longer available.

Tender description

Европейска комисия, Directorate-General for EnergyRue Demot [email protected]://ec.europa.euЕнергийна ефективностТехническа помощ за разработването на инструмент за оценка на политиките и мерките за енергийна ефективностENER/C3/2019-465/01Основната цел на настоящата поръчка за техническа помощ е разработването на специален инструмент за оценка на политики по подхода „отдолу нагоре“, който ще да даде възможност за количествено оценяване на въздействието на различни политики за енергийна ефективност на равнището на ЕС, включително тяхното интегриране в програми и мерки, прилагани на национално равнище, като се обхване както секторът на търсене на енергия, така и секторът на доставка на енергия. Ще трябва също така да се включат въздействията в сектора на отбраната и сигурността. Този инструмент следва да даде възможност и за прогнозно изчисляване на въздействието на бъдещите интервенции на политиката въз основа на последващата оценка на въздействията.300000.00Задача 0: Събиране на проучвания за последваща оценка или съществуващи анализи на ефективността на политиките за енергийна ефективност в ЕС, държавите членки и извън ЕС;Задача 1: Разработване на инструмент за оценка по подхода „отдолу нагоре“ за количествено изразяване на въздействието на политиките за енергийна ефективност на равнището на ЕС и техния принос за целта на ЕС за енергийна ефективност за 2020 г. и с оглед на целите в областта на климата и енергетиката за 2030 г. и след този период;Задача 2: Количествено изразяване/прогнозно изчисляване на въздействията на политиките на ЕС за енергийна ефективност, включително техния принос за целта на ЕС за енергийна ефективност за 2020 г. и 2030 г. и след това;Задача 3: Определяне на конкретни мерки на равнището на ЕС, които биха могли да се въведат на равнището на ЕС като част от механизма за запълване на пропуски при управлението на енергийния съюз, за да се гарантира постигането на целите на ЕС за енергийна ефективност за 2030 г.Качество на предложената методология42 %Организация на работата и ресурсите21 %Мерки за контрол на качеството7 %30 %Работна програма на „Хоризонт 2020“ за 2018—2020 г.2019/S 047-106798ENER/C3/201--465/01/SI2.812880Техническа помощ за разработването на инструмент за оценка на политиките и мерките за енергийна ефективност2019-10-174Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.VR4461Hansastrasse 27cMunchen80686300000.00283700.0068Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/2019-12-11БeлгияБрюкселОсновната цел на настоящата поръчка за техническа помощ е разработването на специален инструмент за оценка на политики по подхода „отдолу нагоре“, който ще да даде възможност за количествено оценяване на въздействието на различни политики за енергийна ефективност на равнището на ЕС, включително тяхното интегриране в програми и мерки, прилагани на национално равнище, като се обхване както секторът на търсене на енергия, така и секторът на доставка на енергия. Ще трябва също така да се включат въздействията в сектора на отбраната и сигурността. Този инструмент следва да даде възможност и за прогнозно изчисляване на въздействието на бъдещите интервенции на политиката въз основа на последващата оценка на въздействията.

Процедура

Вид на конкурса
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 047-106798
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-12-11
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 300,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Antrim - Catering equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.5 million Pound Sterling

Ireland : Trim - Architectural and related services

Ireland

Value: 8.0 million Euro

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘New Active Protection Solutions for Land Platforms (NAPS)’

Belgium

Value: 150,000 Euro

Norway : Vadsø - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Norway

Value: 1.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Public relations services

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Laboratory services

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Cambuslang - Firefighting, rescue and safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling