This tender in no longer available.

Tender description

Европейска комисияMero P3/[email protected]://ec.europa.euСъд на Европейския съюз[email protected]://ec.europa.euЕвропейска агенция по отбрана (ЕDА)[email protected]://ec.europa.euЕвропейски омбудсман[email protected]://ec.europa.euЕвропейски център за мониторинг на наркотици и наркомании[email protected]://ec.europa.euЕвропейски надзорен орган по защита на данните[email protected]://ec.europa.euЕвропейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)[email protected]://ec.europa.euАгенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)[email protected]://ec.europa.euЦентър за преводи за органите на Европейския съюз[email protected]://ec.europa.euАгенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)[email protected]://ec.europa.euАгенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)Den [email protected]://ec.europa.euАгенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)Den [email protected]://ec.europa.euЕвропейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)[email protected]://ec.europa.euАгенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (бивша Европейска железопътна агенция)[email protected]://ec.europa.euЕвропейска фондация за подобряване на условията на живот и труд[email protected]://ec.europa.euСъвместно предприятие „Fusion for Energy“ (F4E)[email protected]://ec.europa.euИзпълнителна агенция за научни изследвания (REA)[email protected]://ec.europa.euСъвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)[email protected]://ec.europa.euИзпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)[email protected]://ec.europa.euЕвропейска агенция за ГНСС[email protected]://ec.europa.euЕдинен съвет за преструктуриране[email protected]://ec.europa.euСъвместно предприятие [email protected]://ec.europa.euИзпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните[email protected]://ec.europa.euИзпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура[email protected]://ec.europa.euИзпълнителна агенция за малките и средните предприятия[email protected]://ec.europa.euУслуги за краткосрочно наемане на автомобилиPMO.02/P0/2018/040Предоставяне на услуги за краткосрочно наемане на автомобили основно в Европейския съюз за персонала на институциите и за всяко друго лице, пътуващо по искане или в интерес на институциите.4250000.00Услугите, обхванати от рамковия договор, включват всички услуги, обикновено предлагани от дружество за автомобили под наем, във връзка с пътувания по работа, предприемани от щатния персонал на институцията и всички други лица, пътуващи от името или по искане на институциите. В някои случаи пътуванията по работа могат да бъдат комбинирани с частен компонент на пътуването.Качество на услугата70Услуги в спешни ситуации и непрекъснатост на услугата10Безопасност и сигурност на автопарка10Управление на данни, качество на докладване101002019/S 187-453378PMO.02/PO/2018/040Услуги за краткосрочно наемане на автомобили2020-06-084Sixt Belgium BVBAKouterveldstraat 6CMachelen18317200000.004250000.00Общ съдRue du Fort Niedergrü[email protected]://curia.europa.euВ рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.2020-07-08БeлгияБрюкселПредоставяне на услуги за краткосрочно наемане на автомобили основно в Европейския съюз за персонала на институциите и за всяко друго лице, пътуващо по искане или в интерес на институциите.

Процедура

The procurement involves the establishment of a framework agreement
да
Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2019/S 187-453378

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

[email protected]

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-08

Bidding information

Bidding deadline

15 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 4.3 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone