This tender in no longer available.

Tender description

Eiropas Komisija, DG Environment, ENV.A.5 – FinanceBU 9, 01/[email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmAr trokšņu mazināšanu saistīto pasākumu labvēlīgās ietekmes uz veselību izvērtēšanaENV/2019/OP/0005Šajā pētījumā tiks izskatīti iespējamie pasākumi, kuri varētu veicināt turpmāku trokšņa mazināšanu un radīt labvēlīgu ietekmi uz ES iedzīvotāju veselību. Tajā tiks izklāstīta iespējamā ES trokšņa politikas turpmākā attīstība, veicot šādas darbības:a) nosakot pasākumus, ar kuriem varētu sekmīgāk panākt trokšņa mazināšanu;b) izveidojot novērtējumu par nesenām komisijas darbībām, lai uzsāktu saziņu ar ieinteresētajām personām par iespējamiem trokšņa mazināšanas pasākumiem turpmāk un, ja nepieciešams, ierosinātu grozījumus pastāvošajos tiesību aktos, kas saistīti ar transporta radīto troksni. Trokšņa jomas ekspertu grupa ir sniegusi ieskatu par trokšņa mazināšanas pasākumu iespējām, kuras cita starpā tiks novērtētas šajā pētījumā kopā ar rīcības plāniem, ko jau ir izstrādājušas dalībvalstis vietējā un valsts līmenī.979200.00ārpus iestādesSkatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.Piedāvātās metodikas kvalitāte60Darba organizācija un resursu sadale20Kvalitātes kontroles pasākumi2050/5007 02 03 (Life Op.) Atbalsts efektīvākai vides pārvaldībai un informācijai visos līmeņos.2019/S 172-41877207.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3Ar trokšņu mazināšanu saistīto pasākumu labvēlīgās ietekmes uz veselību izvērtēšana2019-11-291VVA Brussels sprlAvenue des Arts 11Brussels1210Netherlands Organisation for applied scientific researchAnna van Buerenplein 1Den Haag2595 DA1000000.00979200.00203 % + 9 % + 8 % = 20 %Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, kas piemērojami Savienības vispārējam budžetam, 11. panta 1. punkta e) apakšpunktu līgumslēdzēja iestāde, neatkarīgi no līguma paredzamās vērtības, var izmantot sarunu procedūru bez iepriekšējas paziņojuma par paredzamo publisko iepirkumu publicēšanas jauniem pakalpojumiem vai būvdarbiem, kas ir tādu līdzīgu pakalpojumu vai būvdarbu atkārtošanās, kurus tā pati līgumslēdzēja iestāde bija uzticējusi uzņēmējam sākotnējā līgumā, ar nosacījumu, ka šie pakalpojumi vai būvdarbi atbilst pamatprojektam, attiecībā uz kuru tika piešķirts sākotnējais līgums pēc līguma paziņojuma publicēšanas atbilstīgi 11.4. punktā minētajiem nosacījumiem.Vispārējā tiesaRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1http://curia.europa.euskatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā – dokumentā par uzaicinājumu uz konkursu.2019-12-11BeļģijaBriseleŠajā pētījumā tiks izskatīti iespējamie pasākumi, kuri varētu veicināt turpmāku trokšņa mazināšanu un radīt labvēlīgu ietekmi uz ES iedzīvotāju veselību. Tajā tiks izklāstīta iespējamā ES trokšņa politikas turpmākā attīstība, veicot šādas darbības:a) nosakot pasākumus, ar kuriem varētu sekmīgāk panākt trokšņa mazināšanu;b) izveidojot novērtējumu par nesenām komisijas darbībām, lai uzsāktu saziņu ar ieinteresētajām personām par iespējamiem trokšņa mazināšanas pasākumiem turpmāk un, ja nepieciešams, ierosinātu grozījumus pastāvošajos tiesību aktos, kas saistīti ar transporta radīto troksni. Trokšņa jomas ekspertu grupa ir sniegusi ieskatu par trokšņa mazināšanas pasākumu iespējām, kuras cita starpā tiks novērtētas šajā pētījumā kopā ar rīcības plāniem, ko jau ir izstrādājušas dalībvalstis vietējā un valsts līmenī.

Procedūra

Type of contest
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 172-418772
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums

Papildinformācija

Papildu informācija
Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, kas piemērojami Savienības vispārējam budžetam, 11. panta 1. punkta e) apakšpunktu līgumslēdzēja iestāde, neatkarīgi no līguma paredzamās vērtības, var izmantot sarunu procedūru bez iepriekšējas paziņojuma par paredzamo publisko iepirkumu publicēšanas jauniem pakalpojumiem vai būvdarbiem, kas ir tādu līdzīgu pakalpojumu vai būvdarbu atkārtošanās, kurus tā pati līgumslēdzēja iestāde bija uzticējusi uzņēmējam sākotnējā līgumā, ar nosacījumu, ka šie pakalpojumi vai būvdarbi atbilst pamatprojektam, attiecībā uz kuru tika piešķirts sākotnējais līgums pēc līguma paziņojuma publicēšanas atbilstīgi 11.4. punktā minētajiem nosacījumiem.
Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Vispārējā tiesa

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

http://curia.europa.eu

Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
2019-12-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā – dokumentā par uzaicinājumu uz konkursu.

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 979,200

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling