This tender in no longer available.

Tender description

Evropska komisija, DG Environment, ENV.A.5 — FinanceBU 9, 01/[email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmOcena učinka ukrepov, povezanih s hrupom, na zdravjeENV/2019/OP/0005Ta študija bo proučila ukrepe, ki bi lahko prispevali k nadaljnjemu zmanjševanju hrupa in zagotovili zdravstvene koristi za državljane EU. Prispevala bo k potencialnemu prihodnjemu razvoju politike EU o hrupu z:(a) opredelitvijo ukrepov, s katerimi bi lahko bolje zagotovili zmanjšanje hrupa; in(b) oceno nedavnih ukrepov Komisije za sodelovanje z deležniki na področju možnih nadaljnjih ukrepov za zmanjšanje hrupa in, kjer je ustrezno, s predlogi sprememb obstoječe zakonodaje o hrupu v prometu. Strokovna skupina za hrup je predstavila možnosti ukrepov za zmanjšanje hrupa, ki bi bili med drugim ocenjeni v okviru te študije, skupaj z akcijskimi načrti, ki so jih države članice že razvile na lokalni in nacionalni ravni.979200.00„Extra muros“Glejte spletni naslov v oddelku I.3).Kakovost predlagane metodologije60Organizacija dela in razporejanje virov20Ukrepi za nadzor kakovosti2050/5007 02 03 (operativni program LIFE) Podpora boljšemu okoljskemu upravljanju in obveščanju na vseh ravneh.2019/S 172-41877207.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3Ocena učinka ukrepov, povezanih s hrupom, na zdravje2019-11-291VVA Brussels sprlAvenue des Arts 11Brussels1210Netherlands Organisation for applied scientific researchAnna van Buerenplein 1Den Haag2595 DA1000000.00979200.00203 % + 9 % + 8 % = 20 %V skladu s točko 11.1(e) Priloge I k Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.7.2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, lahko naročnik uporabi postopek s pogajanji brez prehodne objave obvestila o naročilu, ne glede na ocenjeno vrednost naročila, za nove storitve ali gradnje, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev ali gradenj, ki jih izvaja gospodarski subjekt, ki mu je isti javni naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so te storitve ali gradnje skladne z osnovnim projektom, za katerega je bilo prvotno naročilo oddano po objavi obvestila o naročilu, ob upoštevanju pogojev iz točke 11.4.Splošno sodiščeRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1http://curia.europa.euGlejte spletni naslov v oddelku I.3) – povabilo k oddaji ponudb.2019-12-11BelgijaBruseljTa študija bo proučila ukrepe, ki bi lahko prispevali k nadaljnjemu zmanjševanju hrupa in zagotovili zdravstvene koristi za državljane EU. Prispevala bo k potencialnemu prihodnjemu razvoju politike EU o hrupu z:(a) opredelitvijo ukrepov, s katerimi bi lahko bolje zagotovili zmanjšanje hrupa; in(b) oceno nedavnih ukrepov Komisije za sodelovanje z deležniki na področju možnih nadaljnjih ukrepov za zmanjšanje hrupa in, kjer je ustrezno, s predlogi sprememb obstoječe zakonodaje o hrupu v prometu. Strokovna skupina za hrup je predstavila možnosti ukrepov za zmanjšanje hrupa, ki bi bili med drugim ocenjeni v okviru te študije, skupaj z akcijskimi načrti, ki so jih države članice že razvile na lokalni in nacionalni ravni.

Postopek

Type of contest
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 172-418772
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih
da

Dopolnilne informacije

Dodatne informacije
V skladu s točko 11.1(e) Priloge I k Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.7.2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, lahko naročnik uporabi postopek s pogajanji brez prehodne objave obvestila o naročilu, ne glede na ocenjeno vrednost naročila, za nove storitve ali gradnje, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev ali gradenj, ki jih izvaja gospodarski subjekt, ki mu je isti javni naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so te storitve ali gradnje skladne z osnovnim projektom, za katerega je bilo prvotno naročilo oddano po objavi obvestila o naročilu, ob upoštevanju pogojev iz točke 11.4.
Organ, pristojen za revizijo

Splošno sodišče

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

http://curia.europa.eu

Datum pošiljanja tega obvestila
2019-12-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Glejte spletni naslov v oddelku I.3) – povabilo k oddaji ponudb.

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 979,200

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Antrim - Catering equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.5 million Pound Sterling

Ireland : Trim - Architectural and related services

Ireland

Value: 8.0 million Euro

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘New Active Protection Solutions for Land Platforms (NAPS)’

Belgium

Value: 150,000 Euro

Norway : Vadsø - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Norway

Value: 1.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Public relations services

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Laboratory services

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Cambuslang - Firefighting, rescue and safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling