Tender description

The overall objective of the contract is to assist the European Commission by analysing the progress of implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) targets related to land and soil in the EU, providing support for the organisation of a conference on this topic at EU level, compiling examples of good practices and proposing recommendations for the implementation.Procedure

Type of contest
Open
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement
Yes
Notice number in the OJ S
2018/S 134-304482

Complementary information

Additional information
På linje med artikel 11.1, litra e), i bilag til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansielle regler vedrørende EU's almindelige budget i forbindelse med nye tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af den samme ordregivende myndighed, forudsat at disse tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er i overensstemmelse med et grundlæggende projekt, for hvilket den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og i overensstemmelse med betingelserne i stk. 11.4.
Review body

Retten

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxemburg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Date of dispatch of this notice
2019-01-22
Precise information on deadline(s) for review procedures

Der kan fremsættes bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1).

Hvis De mener, at der har været tale om fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildelingsbeslutningen kan der indgives klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1).

Main CPV code 90700000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 147,924

Locations

Belgium, Brussels

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Company health services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 312,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Finland : Helsinki - Accounting services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified