This tender in no longer available.

Tender description

Delegation of the European Union to Canada150 Metcalfe StreetOttawaK2P [email protected]+1 6132385191https://eeas.europa.eu/delegations/canada_enОхранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в КанадаEEAS/642/DELCANO/SIR/FWCИзпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV).Отава (Канада)Направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).Управление на поръчката и организация на операциите/услугите39Организация на операциите/услугите при инцидент/нещастен случай30Гарантиране на качеството, мониторинг и оценка на операциите/услугите45Социални и икономически условия за охранителите42Съоръжения и ресурси30Технически системи за сигурност и безопасност30144Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС2018/S 140-319296EEAS-642-DELCANO-SER-FWCОхранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в КанадаОбщ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.euВ рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+354 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu2019-03-08БелизOttawaИзпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV).

Процедура

Вид процедура
да
Notice number in the OJ S
2018/S 140-319296
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
The procurement involves the establishment of a framework agreement
да

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-03-08
Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+354 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-2100

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Bidding information

Bidding deadline

15 Mar 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Белиз, Ottawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

NGN Not specified

Направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

Award criteria

Управление на поръчката и организация на операциите/услугите

39

Организация на операциите/услугите при инцидент/нещастен случай

30

Гарантиране на качеството, мониторинг и оценка на операциите/услугите

45

Социални и икономически условия за охранителите

42

Съоръжения и ресурси

30

Технически системи за сигурност и безопасност

30

144

Yes

Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС

Main site or place of performance

Отава (Канада)

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Engineering services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Chatham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 360,000 Pound Sterling

United Kingdom : Nottingham - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 310,000 Pound Sterling

Ireland : Roscommon - Fleet management, repair and maintenance services

Ireland

Value: 354,000 Euro

Norway : Fredrikstad - Fire-detection systems

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 1.7 million Norwegian Krone