This tender in no longer available.

Tender description

Delegation of the European Union to Canada150 Metcalfe StreetOttawaK2P [email protected]+1 6132385191https://eeas.europa.eu/delegations/canada_enBeveiligingsdiensten voor de Delegatie van de Europese Unie in CanadaEEAS/642/DELCANO/SIR/FWCDe contractant moet zorgen voor voldoende personeel en materiaal voor de beveiliging van personen en goederen die onder de bevoegdheid van de aanbestedende dienst vallen. De belangrijkste te verlenen diensten omvatten, onder andere, de terbeschikkingstelling van bewakers en de levering van „actieve” volgsystemen op basis van GPS/GPRS, alarmsystemen en CCTV-systemen.Ottawa (Canada).Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).beheer van de opdracht en organisatie van de activiteiten/diensten39organisatie van activiteiten/diensten in geval van een incident/ongeval30kwaliteitsborging, monitoring en beoordeling van activiteiten/diensten45sociale en economische omstandigheden voor de bewakers42faciliteiten en middelen30technische beveiligings- en veiligheidssystemen30144administratieve kredieten van de EU.2018/S 140-319296EEAS-642-DELCANO-SER-FWCBeveiligingsdiensten voor de Delegatie van de Europese Unie in CanadaGerechtRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eubinnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.GerechtRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+354 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu2019-03-08BelizeOttawaDe contractant moet zorgen voor voldoende personeel en materiaal voor de beveiliging van personen en goederen die onder de bevoegdheid van de aanbestedende dienst vallen. De belangrijkste te verlenen diensten omvatten, onder andere, de terbeschikkingstelling van bewakers en de levering van „actieve” volgsystemen op basis van GPS/GPRS, alarmsystemen en CCTV-systemen.

Procedure

De opdracht valt onder de GPA
neen
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type procedure
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 140-319296

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-08
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Gerecht

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+354 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
Beroepsinstantie

Gerecht

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-2100

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Bidding information

Bidding deadline

15 Mar 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belize, Ottawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

NGN Not specified

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

Award criteria

beheer van de opdracht en organisatie van de activiteiten/diensten

39

organisatie van activiteiten/diensten in geval van een incident/ongeval

30

kwaliteitsborging, monitoring en beoordeling van activiteiten/diensten

45

sociale en economische omstandigheden voor de bewakers

42

faciliteiten en middelen

30

technische beveiligings- en veiligheidssystemen

30

144

Yes

administratieve kredieten van de EU.

Main site or place of performance

Ottawa (Canada).

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Software-related services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Treharris - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Warwick - Services provided by nurses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 21.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Construction management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 230.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Protective footwear

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Foreign economic-aid-related services

Germany

Value: Not specified