This tender in no longer available.

Tender description

Delegation of the European Union to Canada150 Metcalfe StreetOttawaK2P [email protected]+1 6132385191https://eeas.europa.eu/delegations/canada_enBezpečnostné služby pre Delegáciu Európskej únie v KanadeEEAS/642/DELCANO/SIR/FWCDodávateľ poskytne potrebné ľudské a materiálne zdroje na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, za ktoré zodpovedá verejný obstarávateľ. Medzi hlavné služby, ktoré sa majú poskytnúť, môže patriť, okrem iného, poskytovanie bezpečnostných strážcov, „aktívnych“ sledovacích systémov GPS/GPRS, poplašných systémov a kamerových systémov s uzavretým televíznym okruhom (CCTV).Ottawa (Kanada)Pozri v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).Riadenie obstarávania a organizácia prevádzky/služieb39Organizácia prevádzky/služieb v prípade incidentu/nehody30Zaistenie kvality, monitorovanie a hodnotenie prevádzky/služieb45Sociálne a ekonomické podmienky pre strážcov42Zariadenia a zdroje30Bezpečnostné a technické systémy30144administratívne rozpočtové prostriedky EÚ2018/S 140-319296EEAS-642-DELCANO-SER-FWCBezpečnostné služby pre Delegáciu Európskej únie v KanadeVšeobecný súdRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.euDo 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.Všeobecný súdRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+354 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu2019-03-08BelizeOttawaDodávateľ poskytne potrebné ľudské a materiálne zdroje na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, za ktoré zodpovedá verejný obstarávateľ. Medzi hlavné služby, ktoré sa majú poskytnúť, môže patriť, okrem iného, poskytovanie bezpečnostných strážcov, „aktívnych“ sledovacích systémov GPS/GPRS, poplašných systémov a kamerových systémov s uzavretým televíznym okruhom (CCTV).

Postup

Druh postupu
áno
Notice number in the OJ S
2018/S 140-319296
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
The procurement involves the establishment of a framework agreement
áno

Doplnkové informácie

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-03-08
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Všeobecný súd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+354 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Všeobecný súd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-2100

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Bidding information

Bidding deadline

15 Mar 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belize, Ottawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

NGN Not specified

Pozri v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Award criteria

Riadenie obstarávania a organizácia prevádzky/služieb

39

Organizácia prevádzky/služieb v prípade incidentu/nehody

30

Zaistenie kvality, monitorovanie a hodnotenie prevádzky/služieb

45

Sociálne a ekonomické podmienky pre strážcov

42

Zariadenia a zdroje

30

Bezpečnostné a technické systémy

30

144

Yes

administratívne rozpočtové prostriedky EÚ

Main site or place of performance

Ottawa (Kanada)

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Engineering services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Chatham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 360,000 Pound Sterling

United Kingdom : Nottingham - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 310,000 Pound Sterling

Ireland : Roscommon - Fleet management, repair and maintenance services

Ireland

Value: 354,000 Euro

Norway : Fredrikstad - Fire-detection systems

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 1.7 million Norwegian Krone