Tender description

Zadanie Nr 1 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego Odwodu Drogowego w BełżycachPolegające na:a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 800 l.b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 9 000 l.c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzebb.zadanie Nr 2 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Lublinie z/s w Bychawie oraz Obwodu Drogowego w Krzczonowie polegające na:a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 2 500 l.b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 19 000 l.c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb
Main CPV code 09132100

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

1 Oct 2018

9 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bychawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie Nr 1 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Bełżycach

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 1 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Bełżycach 1) zadanie Nr 1 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego Odwodu Drogowego w BełżycachDostawy polegać będą na:a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 800 l.b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 9 000 l.c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb2) Warunki dostawy:a) Tankowanie pojazdów i zakup materiałów eksploatacyjnych - bezgotówkowe w stacji paliw Wykonawcy.b) Stacja paliw powinna znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Obwodu Drogowego w Bełżycach (Bełżyce, ul. Żeromskiego 3).Zamawiający zastrzega sobie prawo zmierzenia odległości poprzez kontrolny przejazd samochodem służbowym i odczytanie stanów licznika kilometrów.c) Wydawanie kierowcy po każdym tankowaniu dokumentu potwierdzającego fakt pobrania paliw do samochodu służbowego lub materiałów eksploatacyjnych zawierającego numer karty drogowej lub raportu dziennego, godzinę, datę wykonania w/w z potwierdzeniem wykonania tankowania bądź zakupu w karcie drogowej / raporcie dziennym (ilość, pieczęć, podpis).d) Wykonawca zobowiązuje się, że stacja paliw będzie dostępna dla Zamawiającego we wszystkie dni w godz. co najmniej od 7:00 do 15:00 z możliwością tankowania, w razie potrzeby całodobowo (dotyczy akcji zimowego utrzymania dróg)e) Zapewnienie, że fakturowana cena paliwa i ceny za pozostałe zakupione materiały eksploatacyjne będą zgodne z cenami obowiązującymi u Wykonawcy w momencie dokonywania zakupu z uwzględnieniem zaoferowanego upustu.3) Wystawianie zbiorczych faktur VAT, regulujących należności za zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych nie częściej niż dwa razy w miesiącu.4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamawianych ilości paliw odpowiednio do potrzeb oraz zmiany ilości asortymentu w obrębie całkowitej kwoty zamówienia.5) Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 t.j.).6) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Zamawiający dopuszcza dostawy paliw płynnych spełniających wymagania wg innych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015.1680 t.j.). (SIWZ) norm, przy czym parametry w nich zawarte muszą co najmniej spełniać wymagania określone w normach wskazanych przez Zamawiającego a zawartych w w/w rozporządzeniu.

Additional informantion

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 PLN słownie złotych: jeden tysiąc 00/100.

End date

2019-12-31

Main site

Stacja paliw powinna znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Obwodu Drogowego w Bełżycach (Bełżyce, ul. Żeromskiego 3)

Start date

2019-01-01

Zadanie Nr 2 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Lublinie z/s w Bychawie oraz Obwodu Drogowego w Krzczonowie

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 2 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Lublinie z/s w Bychawie oraz Obwodu Drogowego w Krzczonowie Zadanie Nr 2 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Lublinie z/s w Bychawie oraz Obwodu Drogowego w KrzczonowieDostawy polegać będą na:a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 2 500 l.b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 19 000 l.c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb2) Warunki dostawy:a) Tankowanie pojazdów i zakup materiałów eksploatacyjnych - bezgotówkowe w stacji paliw Wykonawcy.b) Stacja paliw powinna znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich (Bychawa ul. Budnego 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmierzenia odległości poprzez kontrolny przejazd samochodem służbowym i odczytanie stanów licznika kilometrów.c) Wydawanie kierowcy po każdym tankowaniu dokumentu potwierdzającego fakt pobrania paliw do samochodu służbowego lub materiałów eksploatacyjnych zawierającego numer karty drogowej lub raportu dziennego, godzinę, datę wykonania w/w z potwierdzeniem wykonania tankowania bądź zakupu w karcie drogowej / raporcie dziennym (ilość, pieczęć, podpis).d) Wykonawca zobowiązuje się, że stacja paliw będzie dostępna dla Zamawiającego we wszystkie dni w godz. co najmniej od 7:00 do 15:00 z możliwością tankowania, w razie potrzeby całodobowo (dotyczy akcji zimowego utrzymania dróg)e) Zapewnienie, że fakturowana cena paliwa i ceny za pozostałe zakupione materiały eksploatacyjne będą zgodne z cenami obowiązującymi u Wykonawcy w momencie dokonywania zakupu z uwzględnieniem zaoferowanego upustu.3) Wystawianie zbiorczych faktur VAT, regulujących należności za zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych nie częściej niż dwa razy w miesiącu.4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamawianych ilości paliw odpowiednio do potrzeb oraz zmiany ilości asortymentu w obrębie całkowitej kwoty zamówienia.5) Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 t.j.).6) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Zamawiający dopuszcza dostawy paliw płynnych spełniających wymagania wg innych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015.1680 t.j.) (SIWZ) norm, przy czym parametry w nich zawarte muszą co najmniej spełniać wymagania określone w normach wskazanych przez Zamawiającego a zawartych w w/w rozporządzeniu.

Additional informantion

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 PLN słownie złotych: dwa tysiące 00/100

End date

2019-12-31

Main site

Stacja paliw powinna znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich (Bychawa ul. Budnego 5)

Start date

2019-01-01

SIMILAR TENDERS

Fine and various chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.8 million Pound Sterling

Office furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 28.0 million Pound Sterling

Paper- or paperboard-based floor coverings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Fire-detection systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Culture medium

Malta

Value: Not specified

Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

School furniture

Malta

Value: Not specified