This tender in no longer available.

Tender description

RAW-raamovereenkomst voor Maaien ecologisch gras, watergangen, ruw gras en bermen Gemeente Amsterdam.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— Verklaring rechtmatigheid inschrijving.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— VCA**-certificaat,

— ISO 9001 certificaat,

— Groenkeur certificaat op basis van BRL Groenvoorziening,

— Technische bekwaamheid; kerncompetentie ecologisch beheer van gras en watergangen.Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-06-19
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
14:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-06-19

14:00

The procurement involves the establishment of a framework agreement

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar met een optie voor verlenging van 1 jaar.

Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Rechtbank Amsterdam

Parnassusweg 220

Amsterdam

1076 AV

+31 205412111

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Contact/Paginas/default.aspx#d74f5322-f282-438b-a517-6d906bb7f3bd0

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Bemiddeling

Weesperstraat 430

Amsterdam

1018 DN

+31 202511111

[email protected]

http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Klachtencoördinator Ingenieursbureau

Weesperstraat 430

Amsterdam

1018 DN

+31 202511111

[email protected]

http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-05-08
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 77310000

Bidding information

Bidding deadline

19 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Amsterdam

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het onderzoek en het treffen van flora en fauna maatregelen

b. het maaien en afvoeren van maaisel van ecologische vegetaties

c. het maaien en afvoeren van maaisel van watergangen

d. het maaien en afvoeren van maaisel van bermen en ruw gras

e. het bijmaaien rondom bomen en obstakels

f. het maaien en steken van graskanten.

Description of renewals

1. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar met een optie voor verlenging

Van 1 jaar.

2. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald.

Description of options

n.v.t.

Main site or place of performance

Amsterdam.

SIMILAR TENDERS

Norway : Ski - Trench-digging work

Norway

Value: Not specified

Norway : Flisa - Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Southampton - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Castletroy - Lawnmowers

Ireland

Value: 200,000 Euro

United Kingdom : Harland Way - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 575,000 Pound Sterling