This tender has expired.

Tender description

Biztosítási szolgáltatások beszerzése.
Main CPV code 66510000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

22 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

HUF 1

Locations

Magyarország, Debrecen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

HUF 1

Lot I. Vagyonbiztosítás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, egyes gazdasági társaságai és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére, továbbá
II. Kombinált felelősségbiztosítás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, egyes gazdasági társaságai (kivéve munkáltatói felelősségbiztosítás) valamint Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére.
I. All risk vagyonbiztosítás
1. Minden kockázatra kiterjedő (all risk) vagyonbiztosítás, de különös tekintettel az alábbiakra:
— Tűz (elektromos áram okozta tűz is),
— Villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása,
— Robbanás, összeroppanás,
— Földrengés,
— Vízkárok (bővített vezetékes víz, szerelvények és csatlakoztatott készülékek káraira is),
— Vihar,
— Jégverés,
— Hónyomás,
— Sziklaomlás, kőomlás,
— Földcsuszamlás,
— Felhőszakadás,
— Ismeretlen üreg beomlása,
— Ismeretlen jármű ütközése, légi járművek által okozott károk,
— Füst, és hő okozta károk,
— Szennyezési károk,
— Árvíz, belvíz miatti károk,
— Tűzoltó berendezések kilyukadása miatti károk,
— Technológiai csővezeték töréséből eredő károk,
— Betöréses lopás, betörési kísérlet,
— Rablás, küldöttrablás,
— ISPA projekt biztosítása.
Önrészesedés:
— üvegkároknál: 2 000 Ft / kár levonásos,
— egyéb károknál: 50 000 Ft / kár levonásos.
Biztosítási összeg: 102 226 752 000 Ft.
Vagyonbiztosítási záradékok:Biztosított vagyonelemek, Kártérítés könyv szerinti bruttó és/vagy valóságos (avult) érték esetén, Aránylagos kártérítés,Kártérítés újértéken, Mellékköltségek (mind saját, mind idegen tulajdon esetén), Kisértékű Tárgyi Eszközök, Maradványérték, Előgondoskodás, Szennyezés, Vandalizmus által okozott károk biztosítása, Vízkárok, Egyéb vízkárok, Kisebb javítások felújítások fedezete, Üvegbiztosítás, Biztosítási összeg automatikus visszaállítása, Mobil elektronikus eszközök fedezete,Átmeneti eltávolítás, Betöréses lopás, rablás kártérítés, Túlfeszültség, villámcsapás másodlagos hatása, Napelem, napkollektorok biztosítása, ISPA szennyvíz, vízközmű csatornahálózat biztosítása.
2. ISPA szennyvíz, vízközmű csatornahálózat biztosítása és ISPA nyomás alatti távvezeték vagyonbiztosítása
Igényelt fedezeti kör: Tűz és elemi kár.
— Tűz (elektromos áram okozta tűz is),
— Villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása,
— Robbanás, összeroppanás,
— Földrengés,
— Vízkárok (bővített vezetékes víz, szerelvények és csatlakoztatott készülékek káraira is),
— Vihar,
— Jégverés,
— Hónyomás,
— Sziklaomlás, kőomlás,
— Földcsuszamlás,
— Felhőszakadás,
— Ismeretlen üreg beomlása,
— Ismeretlen jármű ütközése, légi járművek által okozott károk, biztosítás.
Csatornahálózat, nyomás alatti távvezeték, csőtörés kockázataira szublimit: 20 000 000 Ft/kár/év.
Tűz, és elemi károkra szublimit: 100 000 000 Ft.
Biztosítási összeg:
— ISPA nyomás alatti távvezeték: 22 327 123 242 Ft,
— ISPA szennyvíz, vízközmű csatornahálózat: 146 597 350 Ft.
II. Kombinált felelősségbiztosítás:
Igényelt módozatok:
— Általános felelősségbiztosítás,
— Bérlői felelősségbiztosítás,
— Bérbeadói felelősségbiztosítás,
— Munkáltatói felelősségbiztosítás,
— Környezetszennyezési felelősségbiztosítás,
— Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás,
— Növényi kultúrák által okozott károk felelősségbiztosítása,
— Úthibák következtében előálló felelősségbiztosítás.

Additional informantion

— A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.

Main site

Debrecen Megyei Jogú Önkormányzat ingatlanjai, a Polgármesteri Hivatal székhelye és telephelyei, a használatában lévő üdülők, DMJV Önkormányzata intézményei és folyt.a VI.4.3. pontban.

Price - weighting

80

Quality criterion - name

Kártérítés esetén a biztosító által meghatározott a károsodott vagyontárgyak műszaki avultságának a figyelembe vételének eltekintésétől való mértéke (vagyonbiztosítás)
10

SIMILAR TENDERS

Financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 45.0 million Pound Sterling

Financial management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Financial consultancy services

Ireland

Value: 500,000 Euro

Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Financial and insurance services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified