Tender description

Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджетиПроцедура

Notice number in the OJ S
2017/S 197-405206
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-08
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 64112000

Award details

This tender awarded a total of BGN 221,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 221,000

Locations

България, Бургас

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на община Бургас и второстепенните ѝ разпоредители с бюджети

Value

BGN 221,000

Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на община Бургас и второстепенните ѝ разпоредители с бюджети Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджети.

Main site or place of performance

Територията на община Бургас

Award criteria

Ктч — комплексната техническа оценка на съответния кандидат

100

Ктч1 — срок за изпълнение на услугата по чл. 3, т. 2 от ЗПУ

80

Ктч2 — предоставяне на безплатна пощенска услуга — разпространение на свободен принцип на флаери за събития от културната програма на община Бургас

20

100

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Portsmouth - Display screens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Hinxworth - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Armagh - Postal services related to letters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 934,033 Pound Sterling

Ireland : Dublin - PABX systems

Ireland

Value: 850,000 Euro

United Kingdom : London - Call centre

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 28.0 million Pound Sterling

Pakistan : Islamabad - Telecommunications services

Pakistan

Value: Not specified