Tender description

Предметът на обществената поръчка е обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми.

Предметът на обществената поръчка е разделен на 4 обособени позиции, както следва:

— „Обществен превоз на пътници по автобусна линия № 2 — двупосочна дължина на 1 курс 22 км, автобусна линия Димитровград—Меричлери — двупосочна дължина на 1 курс 30,8 км, автобусна линия Димитровград—Великан—Меричлери—Длъгнево — двупосочна дължина на 1 курс 39,9 км, автобусна линия Димитровград—Длъгнево—Меричлери — двупосочна дължина на 1 курс 31,2 км, автобусна линия Димитровград—Радиево—Голямо Асеново—Малко Асеново — двупосочна дължина на 1 курс 28,2 км, автобусна линия Димитровград—Брод—Злато поле—Долно Белево—Райново — двупосочна дължина на 1 курс 48 км;

Продължава в поле VI.3) „Допълнителна информация“.Процедура

Notice number in the OJ S
2018/S 183-414148
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-09
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197 от ЗОП Main CPV code 60112000

Award details

This tender awarded a total of BGN 25,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 25,000

Locations

България, Димитровград

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Обособена позиция № 1

Value

BGN Not specified

Обособена позиция № 1 Обществен превоз на пътници по автобусна линия № 2 — двупосочна дължина на 1 курс 22 км, автобусна линия Димитровград—Меричлери — двупосочна дължина на 1 курс 30,8 км, автобусна линия Димитровград—Великан—Меричлери—Длъгнево — двупосочна дължина на 1 курс 39,9 км, автобусна линия Димитровград—Длъгнево—Меричлери — двупосочна дължина на 1 курс 31,2 км, автобусна линия Димитровград—Радиево—Голямо Асеново—Малко Асеново — двупосочна дължина на 1 курс 28,2 км, автобусна линия Димитровград—Брод—Злато поле—Долно Белево—Райново — двупосочна дължина на 1 курс 48 км, автобусна линия Димитровград—Хасково двупосочна дължина на 1 курс 32 км, автобусна линия Хасково—Крепост двупосочна дължина на 1 курс 18,6 км, автобусна линия Димитровград—Чирпан — двупосочна дължина на 1 курс 86 км.

Main site or place of performance

Съгласно утвърдените маршрутни разписания, посочени в техническата спецификация

Award criteria

Екологичност

40

60

Обособена позиция № 2

Value

BGN Not specified

Обособена позиция № 2 Обществен превоз на пътници по автобусна линия № 3 — двупосочна дължина на 1 курс 24 км, автобусна линия Димитровград—Радиево—Бряст—Здравец—Странско — двупосочна дължина на 1 курс 39 км, автобусна линия Димитровград—Черногорово—Воден — двупосочна дължина на 1 курс 18 км, автобусна линия Димитровград—Крум—Ябълково—Сталево—Скобелево — двупосочна дължина на 1 курс 55 км, автобусна линия Димитровград—Крум—Ябълково—Сталево—Скобелево — двупосочна дължина на 1 курс 58 км, автобусна линия Димитровград—Добрич—Горски извор—Ябълково — двупосочна дължина на 1 курс 53 км, автобусна линия Димитровград—Хасково — двупосочна дължина на 1 курс 32 км, автобусна линия Димитровград—Радиево—Бряст—Здравец—Странско—Стара Загора — двупосочна дължина на 1 курс 110км.

Main site or place of performance

Съгласно утвърдените маршрутни разписания, посочени в техническата спецификация

Award criteria

Екологичност

40

60

Обособена позиция № 3

Value

BGN Not specified

Обособена позиция № 3 Обществен превоз на пътници по автобусна линия № 7 — двупосочна дължина на 1 курс 24 км, автобусна линия Димитровград—Добрич—Каснаково—Горски извор — двупосочна дължина на 1 курс 44 км, автобусна линия Димитровград—Добрич—Горски извор—Светлина — двупосочна дължина на 1 курс 52 км, автобусна линия Димитровград—Добрич—Горски извор—Върбица—Бодрово — двупосочна дължина на 1 курс 62 км, автобусна линия Димитровград—Хасково — двупосочна дължина на 1 курс 32 км, автобусна линия Димитровград—Добрич—Горски извор—Светлина—Сусам—Минерални бани — двупосочна дължина на 1 курс 63,2 км.

Main site or place of performance

Съгласно утвърдените маршрутни разписания, посочени в техническата спецификация

Award criteria

Екологичност

40

60

Обособена позиция № 4

Value

BGN Not specified

Обособена позиция № 4 Обществен превоз на пътници по автобусна линия Димитровград—София — двупосочна дължина на 1 курс 500 км.

Main site or place of performance

Съгласно утвърдените маршрутни разписания, посочени в техническата спецификация

Award criteria

Екологичност

40

60

SIMILAR TENDERS

Norway : Kjeller - Scheduled air transport services

Norway

Value: 90.0 million Norwegian Krone

Norway : Bergen - Road transport services

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : Blackpool - Support services for air transport

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Air-charter services

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Ruthin - Security services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 275,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Air transport services

Ireland

Value: 425,000 Euro

Norway : Oslo - Non-scheduled passenger transport

Norway

Value: Not specified