Tender description

Доставка на медицински консумативи, рентгенови консумативи, консумативи за клинична лаборатория и други консумативи за нуждите на МБАЛ — Мездра“ ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 26Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2018/S 180-409024

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-02-08
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

МБАЛ — Мездра“ ЕООД

ул. Янко Сакъзов № 33

Мездра

3100

+359 877753051

mbalmz@abv.bg

+359 91092600

www.mbal-mezdra.com

Main CPV code 33140000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 648,365

Locations

България, Мездра

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Бинтови превръзки

Value

EUR Not specified

Бинтови превръзки Бинтови превръзки

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

„Марля с медицинска употреба 17/17 нишки“

Value

EUR Not specified

„Марля с медицинска употреба 17/17 нишки“ „Марля с медицинска употреба 17/17 нишки“

Award criteria

най-добро качесто

1 2 2

1 2

„Компреси от марля 17/17 нишки 8 дипли

Value

EUR Not specified

„Компреси от марля 17/17 нишки 8 дипли „Компреси от марля 17/17 нишки 8 дипли

Award criteria

най-добро качество

1 2 2

1 2

Памук

Value

EUR Not specified

Памук Памук

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Превързочен със самозалепващ се пласт

Value

EUR Not specified

Превързочен със самозалепващ се пласт Превързочен със самозалепващ се пласт

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Медицински консумативи с изключение на химични и хематологични консумативи

Value

EUR Not specified

Медицински консумативи с изключение на химични и хематологични консумативи Медицински консумативи с изключение на химични и хематологични консумативи

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Затворени системи за вземане на кръв

Value

EUR Not specified

Затворени системи за вземане на кръв Затворени системи за вземане на кръв

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Медицински консумативи за еднократна употреба с изключение на химични и хематалогични косумативи за еднократна употреба

Value

EUR Not specified

Медицински консумативи за еднократна употреба с изключение на химични и хематалогични косумативи за еднократна употреба Медицински консумативи за еднократна употреба с изключение на химични и хематалогични косумативи за еднократна употреба

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Хемостатици

Value

EUR Not specified

Хемостатици Хемостатици

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Хематологични консумативи

Value

EUR Not specified

Хематологични консумативи Хематологични консумативи

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Стерилни конци, бързорезорбируеми, с покритие, лигатури

Value

EUR Not specified

Стерилни конци, бързорезорбируеми, с покритие, лигатури Стерилни конци, бързорезорбируеми, с покритие, лигатури

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Атравматичен шевен материал

Value

EUR Not specified

Атравматичен шевен материал Атравматичен шевен материал

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Оплетен, стерилен, синтетичен бързо резурбируем шевен материал. Полигликонова киселина с покритие от калциев стеарат, захарозен естер на мастна киселина и поликапрон. Срок за резорбция 50 % — 7 дни, пълна резорбация 42 дни

Value

EUR Not specified

Оплетен, стерилен, синтетичен бързо резурбируем шевен материал. Полигликонова киселина с покритие от калциев стеарат, захарозен естер на мастна киселина и поликапрон. Срок за резорбция 50 % — 7 дни, пълна резорбация 42 дни Оплетен, стерилен, синтетичен бързо резурбируем шевен материал. Полигликонова киселина с покритие от калциев стеарат, захарозен естер на мастна киселина и поликапрон. Срок за резорбция 50 % — 7 дни, пълна резорбация 42 дни

Award criteria

най-добор

1 2 2

1 2

Игли за хирургични шевове

Value

EUR Not specified

Игли за хирургични шевове Игли за хирургични шевове

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Биохимични реактиви за полуавтоматичен спектрофотометър

Value

EUR Not specified

Биохимични реактиви за полуавтоматичен спектрофотометър Биохимични реактиви за полуавтоматичен спектрофотометър

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Реактиви за качествено тестване

Value

EUR Not specified

Реактиви за качествено тестване Реактиви за качествено тестване

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Реактиви за електролитен анализатор

Value

EUR Not specified

Реактиви за електролитен анализатор Реактиви за електролитен анализатор

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Реактиви за хематология

Value

EUR Not specified

Реактиви за хематология Реактиви за хематология

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Реактиви за полуавтоматичен коакулометър на фотооптичен принцип

Value

EUR Not specified

Реактиви за полуавтоматичен коакулометър на фотооптичен принцип Реактиви за полуавтоматичен коакулометър на фотооптичен принцип

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Реактиви за кръвногазов анализатор

Value

EUR Not specified

Реактиви за кръвногазов анализатор Реактиви за кръвногазов анализатор

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Реактиви за Елайза рийдер

Value

EUR Not specified

Реактиви за Елайза рийдер Реактиви за Елайза рийдер

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Консумативи за хистологична лаборатория

Value

EUR Not specified

Консумативи за хистологична лаборатория Консумативи за хистологична лаборатория

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Филми за рентгенова фотография

Value

EUR Not specified

Филми за рентгенова фотография Филми за рентгенова фотография

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Консумативи за микробиологична лаборатория

Value

EUR Not specified

Консумативи за микробиологична лаборатория Консумативи за микробиологична лаборатория

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Антибиотични дискове в оп. по 50 бр.

Value

EUR Not specified

Антибиотични дискове в оп. по 50 бр. Антибиотични дискове в оп. по 50 бр.

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

Реактиви и консумативи за автоматичен анализатор за микробиологични изследвания

Value

EUR Not specified

Реактиви и консумативи за автоматичен анализатор за микробиологични изследвания Реактиви и консумативи за автоматичен анализатор за микробиологични изследвания

Award criteria

най-добро

1 2 2

1 2

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : St Asaph - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Croydon - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Buzzers

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Norway : Råde - Repair and maintenance services of medical equipment

Norway

Value: 4.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Continuous paper for computer printers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Injectable solutions

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9,756 Euro