Tender description

„Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца за общински детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен“ — община Пловдив“ при спазване на изискванията, стандартите и количествата, посочени в техническата спецификация от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да
Notice number in the OJ S
2018/S 139-317033
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-08
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 15000000

Award details

This tender awarded a total of BGN 108,717 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 108,717

Locations

България, Пловдив

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 108,717

1. Пиле, кг — 2 269.

2. Пилешки бутчета, кг — 825.

3. Пилешко филе, кг — 1 215.

4. Пуешко филе, кг — 485.

5. Риба скумрия, кг — 50.

6. Филе от риба скумрия, кг — 1 435.

7. Риба хек, кг — 485.

8. Филе от бяла риба (хек, мерлуза), кг — 945.

9. Филе от пангасиус, кг — 200.

10. Рибно филе — сьомга, кг — 530.

11. Рибно филе — пъстърва, кг — 275.

12. Телешки шол, кг — 1 165.

13. Телешки бут без кост, кг — 225.

14. Свински бут без кост, кг — 1 300.

15. Свинско филе, кг — 250.

16. Кайма, кг — 200.

17. Кайма „Стара планина“, кг — 1 905.

18. Мляно месо 60/40, кг — 25.

19. Мляно месо 60/40, кг — 5.

20. Кайма (телешка), кг — 100.

21. Траен колбас, кг — 210.

22. Траен колбас „Стара планина“, кг — 427.

23. Шунка, кг — 215.

24. Луканка, кг — 290.

25. Заешко месо, кг — 535.

26. Агнешко месо, кг — 722.

27. Кокоши яйца, бр. — 43 500.

28. Кокоши яйца, бр. — 7 350.

Main site or place of performance

Район „Източен“ — община Пловдив

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Cardiff - Animal products, meat and meat products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Animal products, meat and meat products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 70.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Romford - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 360,445 Pound Sterling