Tender description

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, услуги по монтаж и баланс на гуми и джанти, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС, за нуждите на ТП „ДГС Сандански“ за срок от 24 месеца на 10 броя автомобили, стопанисвани от ТП „ДГС Сандански“Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2018/S 215-492334

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

софия

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-31 Main CPV code 50112000

Award details

This tender awarded a total of BGN 37,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 37,000

Locations

България, Сандански

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 37,000

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, услуги по монтаж и баланс на гуми и джанти, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС, за нуждите на ТП „ДГС Сандански“ за срок от 24 месеца на 10 броя автомобили, собственост на стопанството

Main site or place of performance

Сервизна база на изпълнителя

SIMILAR TENDERS

Norway : Egersund - Photocopiers

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Norway : Bergen - Tracing system services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250.0 million Pound Sterling

Norway : Gardermoen - X-ray inspection equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - Metal detectors

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 41.6 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants

Norway

Value: Not specified