Tender description

„Доставка на кабели, трижилни, 12/20 kV“, реф. № PPD 18-069.

Предметът на настоящата поръчка не е разделен на обособени позиции.Процедура

Notice number in the OJ S
2018/S 167-381332
The procurement involves the establishment of a framework agreement
да
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-10
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1от ЗОП Main CPV code 31000000

Award details

This tender awarded a total of BGN 303,435 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 303,435

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 303,435

„Доставка на кабели, трижилни, 12/20 kV“ — ориентировъчни количества:

1. Кабел, трижилен, 12/20 kV, Al токопроводими жила 50 mm

2

, XLPE изолация, меден концентричен екран, носещо стоманено въже 50 mm

2

с XLPE защитна обвивка

(ВКЛ 20 kV, 3x50, Al/XLPE, Cu екран) — 9 000 м.

2. Кабел, трижилен, 12/20 kV, Al токопроводими жила 95 mm

2

, XLPE изолация, меден концентричен екран, носещо стоманено въже 50 mm

2

с XLPE защитна обвивка

(ВКЛ 20 kV, 3x95, Al/XLPE, Cu екран) — 3 000 м.

Main site or place of performance

В складове на възложителя, както следва: в гр. София, Враца, Левски и Дупница и адреси, посочени от възложителя на територията, обслужвана от него

SIMILAR TENDERS

Norway : Fredrikstad - Fire-detection systems

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Aberdeen - District heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Eastleigh - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Greenock - Fire-detection systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Hinxworth - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Glenrothes - Windows

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : St Helens - Construction materials and associated items

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 26.6 million Pound Sterling