Tender description

„Доставка на кабели, трижилни, 12/20 kV“, реф. № PPD 18-069.

Предметът на настоящата поръчка не е разделен на обособени позиции.Процедура

The procurement involves the establishment of a framework agreement
да
Notice number in the OJ S
2018/S 167-381332
Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-10
Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1от ЗОП
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 31000000

Award details

This tender awarded a total of BGN 303,435 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 303,435

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 303,435

„Доставка на кабели, трижилни, 12/20 kV“ — ориентировъчни количества:

1. Кабел, трижилен, 12/20 kV, Al токопроводими жила 50 mm

2

, XLPE изолация, меден концентричен екран, носещо стоманено въже 50 mm

2

с XLPE защитна обвивка

(ВКЛ 20 kV, 3x50, Al/XLPE, Cu екран) — 9 000 м.

2. Кабел, трижилен, 12/20 kV, Al токопроводими жила 95 mm

2

, XLPE изолация, меден концентричен екран, носещо стоманено въже 50 mm

2

с XLPE защитна обвивка

(ВКЛ 20 kV, 3x95, Al/XLPE, Cu екран) — 3 000 м.

Main site or place of performance

В складове на възложителя, както следва: в гр. София, Враца, Левски и Дупница и адреси, посочени от възложителя на територията, обслужвана от него

SIMILAR TENDERS

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Generators

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 146,341 Euro

France : Paris - Construction work for electricity power lines

France

Value: Not specified

United Kingdom : Hengoed - Event services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Norway : Bodø - Bulbs and fluorescent lamps

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Batteries

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

United Kingdom : Ballymena - Generators

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Colwyn Bay - Fire-alarm systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 333,000 Pound Sterling