Tender description

Обществената поръчка включва доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“ по условията на рамково споразумение № СПОР-48 от 30.12.2016 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2016/S 158-286055

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-31 Main CPV code 09100000

Award details

This tender awarded a total of BGN 1,700,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 1.7 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 1.7 million

Обществената поръчка включва доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“ по условията на рамково споразумение № СПОР-48 от 30.12.2016 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

Main site or place of performance

На територията на цялата страна, в търговските обекти на изпълнителя, посочени в списъка с бензиностанции (приложение № 4) към рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone