Tender description

Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника по следните обособени позиции:

1. позиция „Настолни компютри“;

2. позиция „Сървъри“;

3. позиция „Преносими компютри“;

4. позиция „Таблети“;

5. позиция „Монитори и дисплеи“;

6. позиция „Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини“;

7. позиция „Презентационна техника“;

8. позиция „Фото и видео продукти“;

9. позиция „Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването“;

10. позиция „Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване“.Процедура

The procurement involves the establishment of a framework agreement
да
Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2018/S 131-298402

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-29 Main CPV code 30000000

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 3.1 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Настолни компютри

Value

BGN Not specified

Настолни компютри

Обособена позиция № 1 се състои от 5 бр. типови конфигурации:

Конфигурация 1.1 Настолен компютър

Конфигурация 1.2 Настолен компютър

Конфигурация 1.3 Настолен компютър

Конфигурация 1.4 Работна станция

Конфигурация 1.5 Работна станция

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

Main site or place of performance

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, но основно град София

Сървъри

Value

BGN Not specified

Сървъри

Обособената позиция се състои от 4 бр. типови конфигурации:

Конфигурация 2.1 Сървъри

Конфигурация 2.2 Сървъри

Конфигурация 2.3 Сървъри

Конфигурация 2.4. Сървъри

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в Техническата спецификация за обособената позиция.

Main site or place of performance

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, но основно град София

Преносими компютри

Value

BGN Not specified

Преносими компютри

Обособената позиция се състои от 6 бр. типови конфигурации:

Конфигурация 3.1 Преносими компютри

Конфигурация 3.2 Преносими компютри

Конфигурация 3.3 Преносими компютри

Конфигурация 3.4 Преносими компютри

Конфигурация 3.5 Преносими компютри

Конфигурация 3.6 Преносими компютри

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

Main site or place of performance

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно в град София

Таблети

Value

BGN Not specified

Таблети

Обособената позиция се състои от 5 бр. типови конфигурации:

Конфигурация 4.1 Таблети

Конфигурация 4.2 Таблети

Конфигурация 4.3.Таблети

Конфигурация 4.4 Таблети

Конфигурация 4.5 Таблети

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

Main site or place of performance

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно град София

Монитори и дисплеи

Value

BGN Not specified

Монитори и дисплеи

Обособената позиция се състои от 4 бр. типови конфигурации:

Конфигурация 5.1 Монитор

Конфигурация 5.2 Монитор

Конфигурация 5.3 Монитор

Конфигурация 5.4 Монитор

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

Main site or place of performance

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно в град София

Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини

Value

BGN Not specified

Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини

Обособената позиция се състои от 4 бр. типови конфигурации:

Конфигурация 6.1 Лазерен монохромен (черно-бял) принтер

Конфигурация 6.2 МФУ с монохромен лазерен принтер - нисък клас

Конфигурация 6.3 МФУ с монохромен лазерен принтер - среден клас

Конфигурация 6.4 МФУ с цветен лазерен принтер (с двустранно печатане и сканиране)

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

Main site or place of performance

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно град София

Презентационна техника

Value

BGN Not specified

Презентационна техника

Обособената позиция се състои от 10 бр. типови конфигурации:

Конфигурация 7.1 Проектор за малки и средни зали (Full HD)

Конфигурация 7.2 Проектор за големи зали (Full HD)

Конфигурация 7.3 Преносим проектор (LED)

Конфигурация 7.4 Стойка за монтаж на проектор

Конфигурация 7.5 Кабел за мултимедиен проектор (VGA)

Конфигурация 7.6 Кабел за мултимедиен проектор (VGA)

Конфигурация 7.7 Кабел за мултимедиен проектор (HDMI)

Конфигурация 7.8 Кабел за мултимедиен проектор (HDMI)

Конфигурация 7.9 Екран за мултимедиен проектор

Конфигурация 7.10 Екран за мултимедиен проектор (голям)

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

Main site or place of performance

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно град София

Фото и видео продукти

Value

BGN Not specified

Фото и видео продукти

Обособената позиция се състои от 4 бр. типови конфигурации:

Конфигурация К1 – Фотоапарат тип 1

Конфигурация К2 – Фотоапарат тип 2

Конфигурация К3 – Фотоапарат тип 3

Конфигурация К4 – Фотоапарат тип 4

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

Main site or place of performance

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно град София

Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването

Value

BGN Not specified

Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването

Обособената позиция се състои от 13 бр. типови конфигурации:

Конфигурация 9.1 5-портов 10/100/1000 комутатор

Конфигурация 9.2 8-портов 10/100/1000 комутатор

Конфигурация 9.3 24-портов 10/100/1000 комутатор не управляем

Конфигурация 9.4 16-портов 10/100/1000 комутатор

Конфигурация 9.5 24-портов 10/100/1000 комутатор

Конфигурация 9.6 48-портов 10/100/1000 комутатор

Конфигурация 9.7 50-портов 10/100/1000 комутатор

Конфигурация 9.8 ACCESS POINT – нисък клас

Конфигурация 9.9 ACCESS POINT – висок клас

Конфигурация 9.10 Непрекъсваем токозахранващ източник (UPS)

Конфигурация 9.11 Непрекъсваем токозахранващ източник (UPS) – 2U

Конфигурация 9.12 Непрекъсваем токозахранващ източник (UPS) – 2U

Конфигурация 9.13 Непрекъсваем токозахранващ източник (UPS) – 2U

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

Main site or place of performance

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно град София

Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване

Value

BGN Not specified

Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване

Обособената позиция се състои от 18 бр. типови конфигурации:

Конфигурация 10.1 Твърд диск за вграждане (настолен компютър)

Конфигурация 10.2 Твърд диск за вграждане (настолен компютър)

Конфигурация 10.3 Твърд диск за вграждане (сървърен)

Конфигурация 10.4 Твърд диск за вграждане (сървърен)

Конфигурация 10.5 Твърд диск за вграждане (за лаптоп)

Конфигурация 10.6 Твърдoтелен диск (SSD)за вграждане

Конфигурация 10.7 Твърд диск външен

Конфигурация 10.8 RAM Памет (desktop)

Конфигурация 10.9 RAM Памет (desktop)

Конфигурация 10.10 RAM Памет (server)

Конфигурация 10.11 RAM Памет (server)

Конфигурация 10.12 Захранващ блок за компютър (desktop) – нисък клас

Конфигурация 10.13 Захранващ блок за компютър (desktop)- висок клас

Конфигурация 10.14 Комплект клавиатура и мишка (жични)

Конфигурация 10.15 Комплект клавиатура и мишка (безжични)

Конфигурация 10.16 Видеоконтролер

Конфигурация 10.17 Мрежова карта (жична)

Конфигурация 10.18 Мрежова карта (жична)

Additional information

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

Main site or place of performance

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно град София

SIMILAR TENDERS

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Acquisition, Delivery, Installation and Hardware and Software Maintenance of High-performance Computing Petascale Supercomputer — Bulgaria — CNECT/LUX/2020/OP/0040

Belgium

Value: 12.1 million Euro

Norway : Hamar - Financial information systems

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Medical consumables

Malta

Value: Not specified

Ireland : Castletroy - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Hardware integration consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling