Tender description

Доставка на консумативи за централна стерилизацияПроцедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2018/S 201-456120

Допълнителна информация

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-30 Main CPV code 33141000

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Фолио за стерилизация с пара и ЕТО

Value

BGN Not specified

Фолио за стерилизация с пара и ЕТО Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Обемно фолио за стерилизация с пара и ЕТО с плътност на хартията минимум 70 g/m?

Value

BGN Not specified

Обемно фолио за стерилизация с пара и ЕТО с плътност на хартията минимум 70 g/m? Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Пликове за стерилизация с пара и ЕТО

Value

BGN Not specified

Пликове за стерилизация с пара и ЕТО Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Обемни пликове за стерилизация с пара и ЕТО

Value

BGN Not specified

Обемни пликове за стерилизация с пара и ЕТО Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Хартия за стерилизация

Value

BGN Not specified

Хартия за стерилизация Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Steri gas касети

Value

BGN Not specified

Steri gas касети Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Етикети с индикатор за надписване на стерилизационни контейнери

Value

BGN Not specified

Етикети с индикатор за надписване на стерилизационни контейнери Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Опаковъчна лента за стерилизация с индикатор

Value

BGN Not specified

Опаковъчна лента за стерилизация с индикатор Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Тест пакет за автоклав Bowie-Dike

Value

BGN Not specified

Тест пакет за автоклав Bowie-Dike Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Химичен индикатор за пара за контрол на параметрите на стерилизация (клас 4, 5 или 6) — неадхезивен

Value

BGN Not specified

Химичен индикатор за пара за контрол на параметрите на стерилизация (клас 4, 5 или 6) — неадхезивен Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Химичен индикатор за етиленов оксид за контрол на параметрите на стерилизация (клас 4, 5 или 6)

Value

BGN Not specified

Химичен индикатор за етиленов оксид за контрол на параметрите на стерилизация (клас 4, 5 или 6) Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Биологичен индикатор за пара

Value

BGN Not specified

Биологичен индикатор за пара Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Биологичен индикатор за етиленов оксид

Value

BGN Not specified

Биологичен индикатор за етиленов оксид Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Принтерна хартия за стерилизация с ЕТО — ролка 80 мм, съвместима със стерилизатор модел 3M 5XLP

Value

BGN Not specified

Принтерна хартия за стерилизация с ЕТО — ролка 80 мм, съвместима със стерилизатор модел 3M 5XLP Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Филтри

Value

BGN Not specified

Филтри Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Запечатващи пломби за стерилизационни контейнери

Value

BGN Not specified

Запечатващи пломби за стерилизационни контейнери Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Консумативи за парни стерилизатори, плазмен стерилизатор, миялни и опаковъчни машини

Value

BGN Not specified

Консумативи за парни стерилизатори, плазмен стерилизатор, миялни и опаковъчни машини Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

Химичен индикатор за наличие на протеини след измиване и дезинфекция, без инкубиране

Value

BGN Not specified

Химичен индикатор за наличие на протеини след измиване и дезинфекция, без инкубиране Доставка на консумативи за централна стерилизация съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

Main site or place of performance

гр. София, ул. Коньовица № 65

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Diuretics

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 57.4 million Denar

Malta : Floriana - Medicinal products for obstructive airway diseases

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical equipments

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 817,740 Pound Sterling

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Vaccines

Norway

Value: 240.0 million Norwegian Krone