Tender description

Целта на обществената поръчка е предоставяне на качествени услуги по осигуряването на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и извършването на хотелски резервации и медицински застраховки при пътувания в страната и чужбина за нуждите на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ.

Прогнозни количества: около 500 самолетни билета, около 100 хотелски резервации и около 600 здравни застраховки.

Количествата са прогнозни и възложителят си запазва правото да не ги възложи в пълен обем. Възложителят има право при необходимост от самолетни билети, хотелски резервации и здравни застраховки над посочените количества да прави заявки до достигане на максималната стойност на договора.Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2018/S 151-347110

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-02-11
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmins@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc/bg

Допълнителна информация
С влязло в сила определение № 94 от 17.1.2019 г. КЗК допуска предварително изпълнение на решение № ОПИ-904/13.11.2018 г. на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител по процедурата. С решение № 136/31.1.2019 г. на КЗК жалба с вх. № ВХР-2576/26.11.2018 от ДЗЗД „Касио България“ срещу решение № ОПИ-904/13.11.2018 г. на възложителя е оставена без уважение. Main CPV code 63500000

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 150,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 150,000

Прогнозни количества: около 500 самолетни билета, около 100 хотелски резервации и около 600 здравни застраховки.

Количествата са прогнозни и възложителят си запазва правото да не ги възложи в пълен обем. Възложителят има право при необходимост от самолетни билети, хотелски резервации и здравни застраховки над посочените количества да прави заявки до достигане на максималната стойност на договора.

Main site or place of performance

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

Additional information

Източник на финансиране: финансирането е с бюджетни средства на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ.

SIMILAR TENDERS

Germany : Bayreuth - Hire of vessels with crew

Germany

Value: Not specified

Norway : Kristiansand - Travel agency, tour operator and tourist assistance services

Norway

Value: Not specified

Norway : Råde - Repair and maintenance services of medical equipment

Norway

Value: 4.8 million Norwegian Krone

Norway : Kjeller - Relocation services

Norway

Value: 68.0 million Norwegian Krone

Norway : Tana - Refuse disposal and treatment

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Highway operation services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Kirkintilloch - Hotel accommodation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified