Tender description

Извършване на капитално-възстановителен ремонт (КВР) на самолет Ан-30, двигатели АИ-24ВТ, РУ19А-300, въздушни винтове АВ72Т, серия 02А и оборудването от тяхната комплектация, ремонт на допълнително оборудване от складовата наличност, доставка на резервни части, консумативи и разходни материали и доработка/замяна на системи и възли от комплектацията на самолета.Процедура

Вид на конкурса
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 244-558608
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-02-11
Допълнителна информация
Прекратена с решение № 10/28.1.2019 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 108, т. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Main CPV code 50211000

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN Not specified

Осигуряване на летателната годност на самолет Ан-30

Main site or place of performance

На територията на изпълнителя

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Harbour equipment maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 520,000 Pound Sterling

Belgium : Bruxelles - Acquisition of Equipment, Appliances, Hardware, Software Licences and related Services for the Video Post-Production Platform (VPPP) Infrastructure of the General Secretariat of the Council of the EU

Belgium

Value: Not specified

Norway : Oslo - Project management consultancy services

Norway

Value: 640.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Southampton - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Highway maintenance work

Norway

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Stafford - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 375,000 Pound Sterling