Tender description

Организиране и провеждане на обучения по 3 основни специализирани курса Cisco.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2018/S 214-490466
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-09
Precise information on deadline(s) for review procedures
Не подлежи на обжалване.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация
Процедурата е прекратена с решение № ДАЕУ-12802/21.12.2018 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, от ЗОП. Main CPV code 79632000

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN Not specified

Организиране и провеждане на обучения по 3 основни специализирани курса Cisco.

Main site or place of performance

гр. София

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Security services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Sevenoaks - Management-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Durham - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Grays - Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Social research services

Norway

Value: Not specified

Norway : Karasjok - Public relations services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Guidance and counselling services

Norway

Value: Not specified