Tender description

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.Процедура

Notice number in the OJ S
2018/S 172-390586
Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-09
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29804070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29887315

www.cpc.bg

Main CPV code 71521000

Award details

This tender awarded a total of BGN 4,900 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 4,900

Locations

България, Велинград

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 4,900

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.

Main site or place of performance

гр. Велинград

Award criteria

организация за изпълнение на поръчката

60

40

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Aylesbury - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Doncaster - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Trim - Architectural and building-surveying services

Ireland

Value: 800,000 Euro

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Architectural, construction, engineering and inspection services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

France : Paris La Défense - Engineering services

France

Value: Not specified

United Kingdom : Bridgwater - Mechanical and electrical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Swansea - Electricity, heating, solar and nuclear energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified