Tender description

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.Процедура

Notice number in the OJ S
2018/S 172-390586
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-09
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29804070

[email protected]

+359 29887315

www.cpc.bg

Main CPV code 71521000

Award details

This tender awarded a total of BGN 4,900 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 4,900

Locations

България, Велинград

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 4,900

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.

Main site or place of performance

гр. Велинград

Award criteria

организация за изпълнение на поръчката

60

40

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Engineering services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Norway : Sandefjord - Engineering-design services for traffic installations

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Edinburgh - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

Ireland : Swords - Architectural, construction, engineering and inspection services

Ireland

Value: 600,000 Euro

United Kingdom : Sunderland - Building surveying services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Swindon - Lifting and handling equipment and parts

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Poland : Warsaw - Multiple Framework Contract with Reopening of Competition for the Provision of Consultancy Services

Poland

Value: 600,000 Euro