Tender description

Периодични доставки на медикаменти съгласно прогнозноколичествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на възложителя.Процедура

Notice number in the OJ S
2018/S 162-369926
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-10
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197 от ЗОП Main CPV code 33600000

Award details

This tender awarded a total of BGN 25,410 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 8.0 million

Locations

България, Враца

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД“

Value

BGN Not specified

„Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД“ Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, за лечение на злокачествени заболявания

Main site or place of performance

„КОЦ — Враца“ ЕООД — аптеката в стационара на адрес гр. Враца, бул. Втори юни № 68

„Лекарствени продукти, включени в ПЛС на Р БЪЛГАРИЯ, за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД“

Value

BGN Not specified

„Лекарствени продукти, включени в ПЛС на Р БЪЛГАРИЯ, за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД“ Лекарствени продукти, включени в ПЛС на Р БЪЛГАРИЯ, за лечение на стационарните пациенти на „КОЦ — Враца“ ЕООД.

Main site or place of performance

„КОЦ — Враца“ ЕООД — аптеката в стационара на адрес гр. Враца, бул. Втори юни 68

„Лекарствени продукти извън ПЛС за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД“

Value

BGN Not specified

„Лекарствени продукти извън ПЛС за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД“ Лекарствени продукти извън ПЛС за лечение на стационарните пациенти на „КОЦ — Враца“ ЕООД

Main site or place of performance

„КОЦ — Враца“ ЕООД — аптеката в стационара на адрес гр. Враца, бул. Втори юни № 68

SIMILAR TENDERS

Norway : Bodø - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Hospital beds

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Miscellaneous medical devices and products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Medical preparations excluding dental consumables

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use

Malta

Value: Not specified