This tender in no longer available.

Tender description

Bij de realisatie van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde werd in het kader van het flankerend beleid plattelandsrecreatie een huisstijl uitgewerkt. Voor de makkelijke verspreiding van deze huisstijl naar andere (Sigma)gebieden/projecten binnen het ambsdomein van De Vlaamse Waterweg nv zal een beperkte voorraad van huisstijlelementen aangelegd worden. Ook de plaatsing van enkele elementen op later te bepalen locaties is in deze aanneming opgenomen.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-10-17
De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
09:45
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-10-17

09:45

Anna Bijnsgebouw

6de verdieping

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen

De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren

(https://eten.publicprocurement.be)

De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt

De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:

De Vlaamse Waterweg nv

Afdeling Zeeschelde - Zeekanaal

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44

2018 Antwerpen

Tel: 03/224 67 11

Fax: 03/224 67 05

Mail: [email protected]

Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9:15-11:45 en 13:45-16:00) bekomen worden bij:

Stefaan Nollet (tel.: 03/224.67.32, mail: stefaan.nollet[email protected])

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-09-13
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 45212100

Bidding information

Bidding deadline

17 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Hasselt

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Bij de realisatie van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde werd in het kader van het flankerend beleid plattelandsrecreatie een huisstijl uitgewerkt. Voor de makkelijke verspreiding van deze huisstijl naar andere (Sigma)gebieden/projecten binnen

Het ambsdomein van De Vlaamse Waterweg nv zal een beperkte voorraad van huisstijlelementen aangelegd worden. Ook de plaatsing van enkele elementen op later te bepalen locaties is in deze aanneming opgenomen.

Yes

LIFE16 CCA/BE/000107 - SPARC

Description of renewals

De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te verlengen in één of meerdere malen met een maximale looptijd van 4 jaar. Iedere verlenging wordt aan de Opdrachtnemer meegedeeld tenminste 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de looptijd.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Road tunnel construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 billion Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Waterford - Road-surfacing machinery

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Iceland : Reykjavik - Conductors

Iceland

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Construction work for school buildings

Norway

Value: Not specified