This tender in no longer available.

Tender description

Om tot een Dialogue Centre te komen heeft WU besloten om dit in samenspraak met de markt te willen doen en wel op basis van een Bouwteam. Het Bouwteam omvat de benodigde disciplines om het VO+ met schetsontwerp van WU uit te werken tot een DO+. Hiertoe zoekt WU een Hoofdaannemer middels een niet-openbare Europese procedure.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie aanbestedingstukken op Negometrixplatform tender 96501

Procedure

Type prijsvraag
Niet-openbaar
Datum
2018-10-16
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
14:00
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2018-11-05

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem

Arnhem

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-09-07
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

16 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Wageningen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Om tot een Dialogue Centre te komen heeft WU besloten om dit in samenspraak met de markt te willen doen en wel op basis van een Bouwteam. Het Bouwteam omvat de benodigde disciplines om het VO+ met schetsontwerp van WU uit te werken tot een DO+. Hiertoe zoekt WU een Hoofdaannemer middels een niet-openbare Europese procedure.

Start

2019-01-14

End

2020-09-07

SIMILAR TENDERS

Norway : Ottestad - Water-treatment plant construction work

Norway

Value: Not specified

Sweden : Norrköping - Software integration consultancy services

Sweden

Value: 3.0 million Swedish Krona

Ireland : Naas - Fire-prevention installation works

Ireland

Value: 10.0 million Euro

Norway : Bergen - Highway toll services

Norway

Value: 8.5 million Norwegian Krone

Germany : Frankfurt am Main - ECB - Provision of Expert Services for Ventilation

Germany

Value: 570,000 Euro

United Kingdom : Birmingham - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.8 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Health and safety consultancy services

Ireland

Value: 10.0 million Euro