This tender has expired.

Tender description

Om tot een Dialogue Centre te komen heeft WU besloten om dit in samenspraak met de markt te willen doen en wel op basis van een Bouwteam. Het Bouwteam omvat de benodigde disciplines om het VO+ met schetsontwerp van WU uit te werken tot een DO+. Hiertoe zoekt WU een Hoofdaannemer middels een niet-openbare Europese procedure.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie aanbestedingstukken op Negometrixplatform tender 96501
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Type prijsvraag
Niet-openbaar
Datum
2018-10-16
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2018-11-05
Plaatselijke tijd
14:00
De opdracht valt onder de GPA
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-09-07 Main CPV code 45000000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

16 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Wageningen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Om tot een Dialogue Centre te komen heeft WU besloten om dit in samenspraak met de markt te willen doen en wel op basis van een Bouwteam. Het Bouwteam omvat de benodigde disciplines om het VO+ met schetsontwerp van WU uit te werken tot een DO+. Hiertoe zoekt WU een Hoofdaannemer middels een niet-openbare Europese procedure.

Start

2019-01-14

End

2020-09-07

SIMILAR TENDERS

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Hospital facilities construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Construction work for school buildings

Ireland

Value: 10.9 million Euro

Building construction work

Norway

Value: Not specified

Building construction work

Ireland

Value: 20.0 million Euro