Tender description

Korte beschrijving van de opdracht.
Het project “Coolsingel herinrichting” is ontstaan uit de wens om de openbare buitenruimte op de Coolsingel aan te pakken en op te waarderen naar een hoogwaardig onderdeel van de binnenstad.
Het project is gaandeweg uitgegroeid tot een multidisciplinair project waarbij geintegreerd diverse werkzaamheden gelijktijdig aangepakt worden.
Zie verder de selectieleidraad.

Procedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
De opdracht valt onder de GPA
neen
Type prijsvraag
Niet-openbaar
Notice number in the OJ S
2017/S 071-133978

Aanvullende inlichtingen

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam Postbus 1130 Rotterdam 3000 BC +31 104894493 http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding
Precise information on deadline(s) for review procedures
Verwezen wordt naar artikel 3.40.2 van het ARW 2016. In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.40.2 van. Het ARW 2016 geldt het volgende: Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop het ARW 2016 van toepassing is verklaard,zal, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-07
Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam Rotterdam 3007 BL +31 102971234 [email protected] http://www.rechtbank.nl Main CPV code 45000000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

8 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 12.7 million

Locations

Nederland, Rotterdam

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 12.7 million

De gemeente Rotterdam is voornemens de openbare buitenruimte op de Coolsingel.
Aan te pakken en op te waarderen naar een hoogwaardig stuk binnenstad. Het project beslaat het.
Gebied Coolsingel en Schiedamsedijk tussen het Hofplein en de Schilderstraat.
De werkzaamheden bestaan uit een integrale aanpak van de buitenruimte waarbij deze geheel.
Wordt heringericht met hoogwaardige materialen. De verlichting, het straatmeubilair en de.
Verkeersregelinstallaties worden vervangen. De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd.
Worden waarbij derden zoals nutsbedrijven en de RET gelijktijdig werkzaamheden hebben te.
Verrichten.
De riolering wordt op diverse locaties binnen het project in het kader van de vervangingsopgave.
Meegenomen tijdens de herinrichtingswerkzaamheden. De groenstructuur wordt uitgebreid met het.
Planten van bomen in de middenberm langs de trambaan. De standplaats van zowel nieuwe als.
Bestaande bomen wordt verbeterd door de toepassing van een krattensysteem.

Quality criterion

Zie bestek
Zie bestek

Price

zie bestek

Main site or place of performance

Coolsingel Gemeente Rotterdam.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Access control system

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Kopervik - Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

Norway

Value: Not specified

Norway : Molde - Building installation work

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

Norway : Birkeland - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified