This tender in no longer available.

Tender description

Om de volledige opdrachtinformatie te kunnen zien dient u een formeel goedgekeurde registratie te hebben op het betreffende Dynamisch Aankoopsysteem.Procedure

De inschrijving moet geldig blijven tot
2018-08-24
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-07-06

15:00

Datum
2018-07-26
De opdracht valt onder de GPA
neen
Type prijsvraag
Open
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
08:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Waterschap Limburg

Maria Theresialaan 99

Roermond

6043 CX

+31 464205700

[email protected]

http://inhuurdesk.igom.nl/Opdracht/Waterschap-Limburg/Senior-Omgevingsmanager/1299

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-06 Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

26 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 416,000

Locations

Nederland, Roermond

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 416,000

Veel dijken in Noord- en Midden – Limburg, die in 1996 als nooddijk zijn aangelegd, zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Het HWBP-programma van Waterschap Limburg heeft tot doel de waterveiligheid in de noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoe worden in het kader van het Landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma op 15 locaties dijkversterkingen voorbereid. Op 5 van deze locaties wordt de mogelijkheid voor een dijkverlegging in het kader van het Deltaprogramma verkend. Waar mogelijk worden gebieds- en/of ruimtelijke kwaliteiten verbeterd en/of versterkt. Het waterschap werkt samen met publieke en private partijen aan deze opgaven. Het gaat om een omvangrijk programma dat is georganiseerd volgens het IPM model en waarbij intensief contact met de omgeving plaatsvindt. Het omgevingsmanagementteam staat aan de lat om de omgeving te betrekken bij en te informeren over de projecten en de impact daarvan. De senior omgevingsmanager maakt deel uit van het omgevingsmanagementteam van waterschap Limburg bestaande uit 3 andere senior omgevingsmanagers, 2 communicatieadviseurs en ondersteuning. In het omgevingsteam is 1 omgevingsmanager, de toprolhouder verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement van het programma als geheel. Binnen het programma zijn de dijktrajecten verdeeld over de omgevingsmanagers evenals enkele thema’s/aandachtsvelden die onder omgevingsmanagement vallen. Het team van het waterschap werkt nauw samen met een team van omgevingsmanagers van het ingenieursbureau dat veel operationele werkzaamheden uitvoert voor het waterschap.

Description of renewals

6 x 6 maanden

Award criteria

Kwaliteit

90

10

End

2019-08-22

Start

2018-08-23

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stroud - Houses construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Lift installation work

Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Research and development consultancy services

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Custom software development services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Environmental management

Ireland

Value: 1.0 million Euro