Tender description

De Provincie Zeeland is voornemens een opdracht te verstrekken voor uitvoering van het project Noord- en Midden Zeeland.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

(a) Frezen van asfalt;

(b) Aanbrengen van asfalt;

(c) Aanbrengen bermverharding;

(d) Vervangen detectielussen;

(e) Aanbrengen van markeringen;

(f) Afwerken en inzaaien bermen;

(g) Bijkomende werkzaamheden.Procedure

De opdracht valt onder de GPA
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 134-304588
Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Zie aanbestedingsdocument

Abdij 6

Middelburg

4331 BK

+31 118631011

[email protected]

http://www.zeeland.nl

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Zie aanbestedingsdocument

Abdij 6

Middelburg

4331 BK

+31 118631011

[email protected]

http://www.zeeland.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-10-01
Beroepsinstantie

Zie aanbestedingsdocument

Kousteensedijk 2

Middelburg

4331 JE

+31 883616000

[email protected]

+31 883610284

https://www.rechtspraak.nl/

Main CPV code 45000000

Award details

This tender awarded a total of EUR 1,865,900 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 1.9 million

Locations

Nederland, Middelburg

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 1.9 million

Zie bestek.

Award criteria

Kwaliteitsdocumenten

0

100

Main site or place of performance

Middelburg

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Software-related services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Treharris - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Warwick - Services provided by nurses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 21.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Construction management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 230.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Protective footwear

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Foreign economic-aid-related services

Germany

Value: Not specified