Tender description

De Provincie Zeeland is voornemens een opdracht te verstrekken voor uitvoering van het project Noord- en Midden Zeeland.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

(a) Frezen van asfalt;

(b) Aanbrengen van asfalt;

(c) Aanbrengen bermverharding;

(d) Vervangen detectielussen;

(e) Aanbrengen van markeringen;

(f) Afwerken en inzaaien bermen;

(g) Bijkomende werkzaamheden.Procedure

De opdracht valt onder de GPA
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 134-304588
Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Zie aanbestedingsdocument

Abdij 6

Middelburg

4331 BK

+31 118631011

aanbesteding@zeeland.nl

http://www.zeeland.nl

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Zie aanbestedingsdocument

Abdij 6

Middelburg

4331 BK

+31 118631011

aanbesteding@zeeland.nl

http://www.zeeland.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-10-01
Beroepsinstantie

Zie aanbestedingsdocument

Kousteensedijk 2

Middelburg

4331 JE

+31 883616000

bestuursrecht.zwb@rechtspraak.nl

+31 883610284

https://www.rechtspraak.nl/

Main CPV code 45000000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 1.9 million

Locations

Nederland, Middelburg

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 1.9 million

Zie bestek.

Award criteria

Kwaliteitsdocumenten

0

100

Main site or place of performance

Middelburg

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling