This tender in no longer available.

Tender description

De opdracht omvat het op afroep afleveren van bepakkingsmaterialen aan Aanbestedende dienst ten behoeve van de vervanging en/of aanvulling van het bestaande bepakkingsmateriaal van de brandweervoertuigen. Het benodigde bepakkingsmateriaal is opgenomen in Bijlage 14 van het beschrijvend document. Het genoemde assortiment opgenomen in deze bijlage is niet limitatief. De overeenkomst fungeert ook als basis voor aanvullende- en vervangingsopdrachten die onder dezelfde voorwaarden worden geleverd.Procedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-09-27

12:15

Datum
2018-09-27
Type prijsvraag
Open
Plaatselijke tijd
12:00
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Haarlem

Haarlem

[email protected]

http://www.nvt.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-24 Main CPV code 35111200

Bidding information

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Zaandam

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Zie beschrijvend document

Description of renewals

De raamovereenkomst kan door Aanbestedende dienst tweemaal met 1 jaar worden verlengd. Aanbestedende dienst zal de Opdrachtnemer uiterlijk zes (6) maanden voor het aflopen van de Overeenkomst schriftelijk mededelen of zij de Overeenkomst al dan niet verlengd.

Award criteria

Webshop/webportaal

1

Advies en maatwerk

1

Logistiek

1

1

Description of options

n.v.t.

Main site or place of performance

Zaandam

SIMILAR TENDERS

Ireland : Monaghan - Installation services of fire protection equipment

Ireland

Value: 480,000 Euro

Norway : Tromsø - Unmanned underwater vehicles

Norway

Value: Not specified

Norway : Gjøvik - Telecommunications system

Norway

Value: 30.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Building installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 280.0 million Pound Sterling

Norway : Sola - Alarm-monitoring services

Norway

Value: 31.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Swansea - Installation services of fire protection equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Kongsvinger - Alarm-monitoring services

Norway

Value: 1.8 million Norwegian Krone