Tender description

Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby a oprav zařízení logického celku kotelna a odsíření pro rok 2019, komplexní zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy.Řízení

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Tato veřejná zakázka je v souladu s §23, odst. 8, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zadávána na základě Rámcové smlouvy na údržbu a opravy LC kotelna a odsíření Elektrárna Dětmarovice č. 4400032727 ze dne 20.10.2016, jež byla zadána formou JŘSU v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni jejímu zahájení předmětného zadávacího řízení.

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2019-01-09
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit na ÚHOS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Main CPV code 50530000

Award details

This tender awarded a total of CZK 55,000,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

CZK 55.0 million

Locations

Česká republika, Dětmarovice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 55.0 million

Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby a oprav zařízení logického celku kotelna a odsíření pro rok 2019, komplexní zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností, vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Chicksands - Main road construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 billion Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Display screens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Rhyl - Social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified