This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek
Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ.

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2020-08-13

10:00

Sídlo zadavatele

Zadavatel upozorňuje, že na otevírání nabídek v elektronické podobě nemají právo být přítomni zástupci účastníků.

Type of contest
Open
Datum
2020-08-13
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
10:00

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-09
Jde o opakovanou zakázku
ne
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 33191100

Bidding information

Bidding deadline

13 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 13.1 million

Locations

Česko, Ústí nad Labem

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Sterilizátory část 1: Plazmové sterilizátory Nemocnice Chomutov, o.z. a Nemocnice Děčín, o.z.

Value

CZK 3.9 million

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Sterilizátory část 1: Plazmové sterilizátory Nemocnice Chomutov, o.z. a Nemocnice Děčín, o.z. Plazmové sterilizátory

Additional information

Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Děčín, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001559.

Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Chomutov, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001557.

Yes

Viz. II.2.14) Další informace

Main site or place of performance

Ústecký kraj

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Sterilizátory část 2: Parní sterilizátory pro Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Most o.z.

Value

CZK 2.5 million

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Sterilizátory část 2: Parní sterilizátory pro Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Most o.z. Parní sterilizátory pro Oddělení klinické mikrobiologie

Yes

Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Most, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001561

Main site or place of performance

Ústecký kraj

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Sterilizátory část 3: Parní sterilizátory centrální operační sály a centrální sterilizace Nemocnice Chomutov, o.z.

Value

CZK 6.2 million

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Sterilizátory část 3: Parní sterilizátory centrální operační sály a centrální sterilizace Nemocnice Chomutov, o.z. Parní sterilizátory centrální operační sály a centrální sterilizace

Yes

Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Chomutov, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001557

Main site or place of performance

Ústecký kraj

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Sterilizátory část 4: Parní sterilizátor centrální operační sály Nemocnice Most, o.z.

Value

CZK 534,545

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Sterilizátory část 4: Parní sterilizátor centrální operační sály Nemocnice Most, o.z. Parní sterilizátor centrální operační sály

Yes

Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Most, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001561

Main site or place of performance

Ústecký kraj

SIMILAR TENDERS

Norway : Tønsberg - Baby care products

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Endoscopy, endosurgery devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 263,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 85.1 million Pound Sterling

Poland : Biała Podlaska - Medical equipments

Poland

Value: Not specified

North Macedonia : Bitola - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Naas - Pharmaceutical products

Ireland

Value: 1 Euro

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone